Đề và đáp án thi thử môn hóa THPTQG tỉnh Bắc Ninh lần 2 năm 2018

Tải về miễn phí bộ đề thi thử kèm đáp án thi thử môn Hóa THPT kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 tỉnh Bắc Ninh. Làm quen với dạng đề thi THPTQG môn Hóa học với đề thi thử tải về hoàn toàn miễn phí có kèm theo đáp án gợi ý chi tiết.

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA THPT QUỐC GIA 2018 TỈNH BẮC NINH

đề thi thử môn hóa THPTQG tỉnh Bắc Ninh lần 2 năm 2018 (1)
đề thi thử môn hóa THPTQG tỉnh Bắc Ninh lần 2 năm 2018 (2)
đề thi thử môn hóa THPTQG tỉnh Bắc Ninh lần 2 năm 2018 (3)
đề thi thử môn hóa THPTQG tỉnh Bắc Ninh lần 2 năm 2018 (4)
 

ĐÁP ÁN ĐỀ HÓA THI THỬ THPTQG TỈNH BẮC NINH NĂM 2018

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

41

B

61

D

42

B

62

B

43

D

63

D

44

A

64

B

45

B

65

B

46

C

66

B

47

D

67

A

48

B

68

D

49

D

69

A

50

C

70

C

51

B

71

B

52

C

72

B

53

A

73

A

54

A

74

A

55

B

75

D

56

C

76

B

57

A

77

D

58

C

78

C

59

B

79

A

60

A

80

B

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề và đáp án thi thử môn hóa THPTQG tỉnh Bắc Ninh lần 2 năm 2018 để xem ở dưới đây
Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hoá trường Yên Phong 1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hoá trường Yên Phong 1, Bắc Ninh có đáp án cho các em học sinh tham khảo, luyện tập giải đề

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hoá lần 1 chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương)

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hoá trường THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương lần 1 chi tiết dành cho các em học sinh lớp 12 tham khảo.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hoá lần 2 chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương)

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hoá trường THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương lần 2 chi tiết dành cho các em học sinh lớp 12 tham khảo.

Back to top