Đề và đáp án thi thử môn hóa lần 1 THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai 2018

Tải về miễn phí đề ôn tập thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 lần 1 của trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai. Tài liệu đề hóa thi thử THPT Lương Thế Vinh có kèm theo đáp án cho học sinh dễ dàng đối chiếu.

Đề thi thử môn Hóa lớp 12 kỳ thi THPTQG trường Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai năm 2018

đề thi thử môn hóa THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai 2018 (1)
đề thi thử môn hóa THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai 2018 (2)
đề thi thử môn hóa THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai 2018 (3)
đề thi thử môn hóa THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai 2018 (4)

Đáp án đề Hóa thi thử THPT Lương Thế Vinh, Đồng Nai 2018

1

D

11

A

21

D

31

B

2

C

12

B

22

A

32

D

3

B

13

B

23

C

33

B

4

C

14

C

24

D

34

D

5

D

15

D

25

B

35

B

6

A

16

A

26

B

36

A

7

C

17

C

27

A

37

C

8

D

18

B

28

A

38

D

9

B

19

D

29

B

39

C

10

A

20

A

30

C

40

A

 

Chúc các em ôn tập và thi tốt !

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề và đáp án thi thử môn hóa lần 1 THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai 2018 để xem ở dưới đây
Đề thi Lí khảo sát 12 Hà Nội mã đề 007 có đáp án

Đáp án mã đề 007 môn Vật Lí khảo sát lớp 12 trong đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lí Sở GD Hà Nội 2019 qua đó các em có thể so đáp án tất cả mã đề

Đề thi Sinh khảo sát 12 Hà Nội mã đề 001 có đáp án

Đáp án mã đề 001 môn Sinh khảo sát lớp 12 trong đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa Sở GD Hà Nội 2019 qua đó các em so sánh mã đề của mình nhé

Đề thi Hóa khảo sát 12 Hà Nội mã đề 005 có đáp án

Đáp án mã đề 005 môn Hóa khảo sát lớp 12 trong đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa Sở GD Hà Nội 2019 từ đó các em so sánh với mã đề của mình nhé!

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu