Đề và đáp án thi thử lần 1 môn tiếng anh THPT Phan Đăng Lưu, Huế

Tải về đề thi thử Trung học phổ thông môn Tiếng Anh lần 1 năm 2018, trường THPT Phan Đăng Lưu, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Miễn phí download tài liệu đề thi cùng đáp án và lời giải chi tiết môn Anh thi thử trường Phan Đăng Lưu mới nhất bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm.

học sinh làm đề thi thử lần 1 môn anh THPT Phan Đăng Lưu
 

ĐỀ ANH THI THỬ LẦN 1 TRƯỜNG THPT PHAN ĐĂNG LƯU - THỪA THIÊN HUẾ

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the rest in the pronunciation in the following question.

Question 1:    A. encourage    B. entertain    C. endanger    D. envelop

Question 2:    A. medicine    B. tennis    C. species    D. invent

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in the following question.

Question 3:    A. commercial    B. essential           C. national        D. constructive

Question 4:    A. appearance    B. leadership        C. telephone    D. government

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction in the following question.

Question 5: According to most doctors, massage relieves pain and anxiety, eases depression and speeding up recovery from illnesses.

A. most doctors                       B. illnesses                         C. speeding up                D. relieves

Question 6: Good scientists always cooperate with each others no matter what their nationalities are.

A. with                                     B. their                                 C. always                        D. others

Question 7: Diana would rather that her husband doesn’t work so hard.

A. her husband                        B. doesn’t work                    C. Diana                          D. would rather

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.

Question 8: They asked me whether I was working___.

A. next day afternoon                                                                                             B. the afternoon followed
C. the following afternoon                                                                                       D. tomorrow afternoon

Question 9: If you are not Japanese, so what____are you?

A. nationalized                             B. nationality                        C. nation                          D. national

Question 10: She played___confidently, but her timing was not good.

A. a piano                                     B. piano                               C. the piano                     D. an piano

Question  11:  In a modern family, the husband is expected to join hands with his wife to____the household chores.

A. do                                              B. make                               C. run                              D. take

Question  12:  The government plans to bring in new laws ___ parents to take more responsibility for the education of their children.

đề thi thử tiếng anh THPT Phan Đăng Lưu lần 1 (1)
đề thi thử tiếng anh THPT Phan Đăng Lưu lần 1 (2)
đề thi thử tiếng anh THPT Phan Đăng Lưu lần 1 (3)
đề thi thử tiếng anh THPT Phan Đăng Lưu lần 1 (4)
đề thi thử tiếng anh THPT Phan Đăng Lưu lần 1 (5)
đề thi thử tiếng anh THPT Phan Đăng Lưu lần 1 (6)
đề thi thử tiếng anh THPT Phan Đăng Lưu lần 1 (7)

* Tải về file đính kèm để xem đầy đủ đề câu hỏi, đáp án và lời giải chi tiết cho từng câu nhé !

Chúc các em ôn thi tốt !

 

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề và đáp án thi thử lần 1 môn tiếng anh THPT Phan Đăng Lưu, Huế để xem ở dưới đây
Đề thi thử THPTQG môn tiếng anh 2019 mã 123 - THPT Ngô Gia Tự (Phú Yên)

Chi tiết đề thi thử môn tiếng anh THPTQG 2019 lần 2 của trường THPT Ngô Gia Tự tỉnh Phú Yên mã đề 123 dành cho các em tham khảo

Đề thi thử THPTQG 2019 môn Tiếng Anh THPT chuyên KHTN lần 3 (có đáp án)

Đáp án đề thi thử THPTQG 2019 môn Tiếng Anh của trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên lần 3 để làm tài liệu tham khảo vô cùng hữu ích cho các em học sinh lớp 12

Đề thi thử môn Anh THPT năm 2019 trường Chuyên Bắc Ninh lần 4

Đừng bỏ lỡ đề thi thử môn Anh THPT năm 2019 trường Chuyên Bắc Ninh lần 4 kèm đáp án chi tiết từng câu để ôn luyện cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới.

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu