Đề và đáp án môn lịch sử THPT quốc gia chính thức năm 2017 (mã đề 305)

Tải về đề thi và đáp án môn Lịch sử kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 với mã đề 305. Đề thi chính thức môn Sử THPT gồm có 40 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm với nội dung bám sát chương trình học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

học sinh làm đề lịch sử THPT quốc gia năm 2017 mã đề 305
 

ĐỀ THI SỬ CHÍNH THỨC THPT QUỐC GIA NĂM 2017 - MÃ ĐỀ 305

đề thi lịch sử THPT quốc gia năm 2017 mã đề 305 (1)
đề thi lịch sử THPT quốc gia năm 2017 mã đề 305 (2)
đề thi lịch sử THPT quốc gia năm 2017 mã đề 305 (3)
đề thi lịch sử THPT quốc gia năm 2017 mã đề 305 (4)

ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 305 MÔN LỊCH SỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2017

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

1

A

21

A

2

C

22

A

3

C

23

D

4

B

24

A

5

D

25

B

6

C

26

A

7

D

27

B

8

B

28

C

9

A

29

B

10

D

30

D

11

B

31

D

12

C

32

D

13

C

33

C

14

A

34

B

15

C

35

A

16

C

36

B

17

D

37

A

18

B

38

B

19

A

39

A

20

C

40

A

Chúc các em ôn tập và thi tốt !

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề và đáp án môn lịch sử THPT quốc gia chính thức năm 2017 (mã đề 305) để xem ở dưới đây
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sử năm 2020 Chuyên Võ Nguyên Giáp

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Sử có đáp án của trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp dành cho các em học sinh 12 tham khảo.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sử năm 2020 Chuyên Phan Ngọc Hiển lần 2

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Sử lần thứ 2 của trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển (Cà Mau) dành cho các em học sinh 12 tham khảo.

Đề thi thử môn Sử năm 2020 Liên Trường Nghệ An lần 2 mã đề 302

Xem ngay đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sử năm 2020 mã 302 có đáp án vừa ra của hệ thống liên trường THPT tỉnh Nghệ An.

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu