Đề và đáp án môn lịch sử THPT quốc gia chính thức năm 2017 (mã đề 305)

Tải về đề thi và đáp án môn Lịch sử kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 với mã đề 305. Đề thi chính thức môn Sử THPT gồm có 40 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm với nội dung bám sát chương trình học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

học sinh làm đề lịch sử THPT quốc gia năm 2017 mã đề 305
 

ĐỀ THI SỬ CHÍNH THỨC THPT QUỐC GIA NĂM 2017 - MÃ ĐỀ 305

đề thi lịch sử THPT quốc gia năm 2017 mã đề 305 (1)
đề thi lịch sử THPT quốc gia năm 2017 mã đề 305 (2)
đề thi lịch sử THPT quốc gia năm 2017 mã đề 305 (3)
đề thi lịch sử THPT quốc gia năm 2017 mã đề 305 (4)

ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 305 MÔN LỊCH SỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2017

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

1

A

21

A

2

C

22

A

3

C

23

D

4

B

24

A

5

D

25

B

6

C

26

A

7

D

27

B

8

B

28

C

9

A

29

B

10

D

30

D

11

B

31

D

12

C

32

D

13

C

33

C

14

A

34

B

15

C

35

A

16

C

36

B

17

D

37

A

18

B

38

B

19

A

39

A

20

C

40

A

Chúc các em ôn tập và thi tốt !

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề và đáp án môn lịch sử THPT quốc gia chính thức năm 2017 (mã đề 305) để xem ở dưới đây
Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sử chuyên Nguyễn Trãi lần 4

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Sử có đáp án của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương lần 4 dành cho các em học sinh 12 tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sử THPT Chuyên Nguyễn Trãi lần 3

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sử của trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi lần 3 dành cho các em học sinh lớp 12 thử sức tại nhà.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sử THPT Quế Võ 3

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sử có đáp án của trường THPT Quế Võ 3 dành cho các em học sinh lớp 12 thử sức tại nhà.

Back to top