Đề và đáp án địa lý kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 mã đề 303

Tải về tài liệu đề thi Địa lý mã đề 303 kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2017 chính thức do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Miễn phí tải về bộ đề thi và đáp án các mã đề địa lý thi THPT năm 2017 tổng hợp mới nhất tại Doctailieu.

ĐỀ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 MÔN ĐỊA LÝ - MÃ ĐỀ 303

đề thi địa lý THPT quốc gia năm 2017 mã đề 303 (1)
đề thi địa lý THPT quốc gia năm 2017 mã đề 303 (2)
đề thi địa lý THPT quốc gia năm 2017 mã đề 303 (3)
đề thi địa lý THPT quốc gia năm 2017 mã đề 303 (4)
đề thi địa lý THPT quốc gia năm 2017 mã đề 303 (5)

Dưới đây là đáp án của mã đề 303 môn địa lý, mời thầy cô và các em cùng tham khảo và đối chiếu trong quá trình ôn tập với đề nhé !

học sinh 12 làm đề thi địa lý kỳ THPT năm 2017 mã đề 303

ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 303 MÔN ĐỊA LÝ THPT QUỐC GIA 2017

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

41

D

61

B

42

A

62

D

43

B

63

A

44

C

64

C

45

A

65

B

46

D

66

A

47

B

67

B

48

C

68

B

49

D

69

A

50

D

70

A

51

A

71

D

52

D

72

D

53

A

73

C

54

D

74

A

55

C

75

B

56

B

76

B

57

B

77

C

58

C

78

C

59

C

79

A

60

A

80

C

Chúc các em ôn tập và thi tốt !

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề và đáp án địa lý kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 mã đề 303 để xem ở dưới đây
Back to top