Đề thi thử thpt quốc gia 2018 môn toán trường Lý Thái Tổ - Bắc Ninh lần 1

Tham khảo đề thi thử và đáp án môn Toán tốt nghiệp THPTQG trường Lý Thái Tổ - Bắc Ninh lần 1 năm 2018.

Đề thi

Đề thi thử môn Toán thptqg năm 2018 trường Lý Thái Tổ - Bắc Ninh lần 1 trang 1
Đề thi thử môn Toán thptqg năm 2018 trường Lý Thái Tổ - Bắc Ninh lần 1 trang 2
Đề thi thử môn Toán thptqg năm 2018 trường Lý Thái Tổ - Bắc Ninh lần 1 trang 3
Đề thi thử môn Toán thptqg năm 2018 trường Lý Thái Tổ - Bắc Ninh lần 1 trang 4
Đề thi thử môn Toán thptqg năm 2018 trường Lý Thái Tổ - Bắc Ninh lần 1 trang 5
Đề thi thử môn Toán thptqg năm 2018 trường Lý Thái Tổ - Bắc Ninh lần 1 trang 6
 

Đáp án Đề thi thử môn Toán thptqg năm 2018 trường Lý Thái Tổ - Bắc Ninh lần 1

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 D 11 D 21 C 31 A 41 A
2 A 12 A 22 B 32 B 42 C
3 D 13 C 23 B 33 C 43 B
4 B 14 C 24 A 34 C 44 C
5 A 15 B 25 B 35 D 45 B
6 D 16 A 26 B 36 B 46 A
7 D 17 C 27 D 37 B 47 A
8 C 18 D 28 A 38 A 48 B
9 A 19 A 29 C 39 A 49 C
10 D 20 C 30 D 40 A 50 A

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề thi thử thpt quốc gia 2018 môn toán trường Lý Thái Tổ - Bắc Ninh lần 1 để xem ở dưới đây
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán trường Thuận Thành 1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán của trường THPT Thuận Thành 1 lần thứ nhất giúp các em khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12.

Giải chi tiết đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán - THPT Nguyễn Hiền

Giải chi tiết đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Nguyễn Hiền (Đà Nẵng) dành cho các em học sinh lớp 12 tham khảo.

Giải chi tiết đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 của VTV7 số 3

Giải chi tiết đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 của đài truyền hình giáo dục quốc gia VTV7 số 3 mà các em học sinh 12 nhất định phải tham khảo.

Back to top