Đề thi thử thpt quốc gia 2018 môn toán trường Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi lần 1

Tham khảo đề thi thử và đáp án môn Toán tốt nghiệp THPTQG trường Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi lần 1 năm 2018
Mục lục nội dung

Đề thi:

Đề thi thử môn Toán thptqg năm 2018 trường Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi lần 1 trang 1
Đề thi thử môn Toán thptqg năm 2018 trường Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi lần 1 trang 2
Đề thi thử môn Toán thptqg năm 2018 trường Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi lần 1 trang 3
Đề thi thử môn Toán thptqg năm 2018 trường Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi lần 1 trang 4
Đề thi thử môn Toán thptqg năm 2018 trường Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi lần 1 trang 5
Đề thi thử môn Toán thptqg năm 2018 trường Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi lần 1 trang 6
Đề thi thử môn Toán thptqg năm 2018 trường Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi lần 1 trang 7
Đề thi thử môn Toán thptqg năm 2018 trường Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi lần 1 trang 8

Đáp án:

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1D11A21B31C41A
2C12B22A32D42B
3A13D23D33A43B
4C14C24D34D44C
5C15D25D35D45C
6A16A26D36D46A
7C17C27B37C47A
8C18B28C38C48C
9D19D29A39C49A
10D20B30A40D50B

Hiền Phạm (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X