Đề Toán thi thử THPTQG 2018 trường chuyên Sư Phạm Hà Nội

Tham khảo ngay đáp án đề thi môn Toán kỳ thi thử trung học phổ thông quốc gia năm 2018 của trường THPT chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội.

Đề thi thử chính thức

câu 1 đến 10 đề toán thi thử thpt chuyên sp hà nội 2018
câu 11 đến 19 đề toán thi thử thpt chuyên sp hà nội 2018
câu 20 đến 31 đề toán thi thử thpt chuyên sp hà nội 2018
câu 32 đến 41 đề toán thi thử thpt chuyên sp hà nội 2018
câu 42 đến 50 đề toán thi thử thpt chuyên sp hà nội 2018
 

Đáp án tham khảo (Mã đề 541)

 

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 C 11 A 21 D 31 D 41 C
2 A 12 D 22 C 32 A 42 D
3 C 13 D 23 A 33 B 43 A
4 B 14 B 24 A 34 C 44 C
5 D 15 A 25 C 35 D 45 B
6 D 16 B 26 A 36 C 46 C
7 A 17 C 27 D 37 D 47 C
8 A 18 B 28 A 38 B 48 B
9 B 19 A 29 A 39 B 49 D
10 D 20 B 30 A 40 B 50 C

 

Xem thêm:

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề Toán thi thử THPTQG 2018 trường chuyên Sư Phạm Hà Nội để xem ở dưới đây
Giải chi tiết đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 của VTV7 số 3

Giải chi tiết đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 của đài truyền hình giáo dục quốc gia VTV7 số 3 mà các em học sinh 12 nhất định phải tham khảo.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán sở Giáo dục Lạng Sơn

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán sở GD & ĐT Lạng Sơn chi tiết dành cho các em học sinh lớp 12 tham khảo.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán lần 4 trường THPT Hồng Quang

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán trường THPT Hồng Quang lần 4 chi tiết dành cho các em học sinh lớp 12 tham khảo.

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu