Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán tỉnh Nam Định lần 2 năm 2018

Tham khảo thử sức giải đề thi môn Toán kỳ thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia 2018 sở GD&ĐT Nam Định (có đáp án tham khảo)

Cấu trúc đề thi:

Đề thi thử môn Toán THPT của tỉnh Nam Định lần 2 năm 2018 được ra theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Với 50 câu hỏi trắc nghiệm, trong thời gian 90 phút, các em sẽ phải hoàn thành bài làm của mình.

Sau đây, mời các em cùng tham khảo và làm quen với các dạng câu hỏi cụ thể của đề thi:

Đề thi chi tiết:

câu 1 đến 8 đề thi thử Toán tỉnh Nam Định 2018
câu 9 đến 19 đề thi thử Toán tỉnh Nam Định 2018
câu 20 đến 24 đề thi thử Toán tỉnh Nam Định 2018
câu 25 đến 30 đề thi thử Toán tỉnh Nam Định 2018
câu 32 đến 38 đề thi thử Toán tỉnh Nam Định 2018

câu 39 đến 50 đề thi thử Toán tỉnh Nam Định 2018
 

Đáp án tham khảo:
 

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 B 11 B 21 C 31 B 41 B
2 D 12 B 22 B 32 A 42 A
3 C 13 D 23 B 33 C 43 D
4 A 14 A 24 A 34 A 44 A
5 A 15 B 25 A 35 B 45 A
6 A 16 C 26 C 36 B 46 A
7 B 17 C 27 A 37 A 47 D
8 A 18 B 28 B 38 B 48 A
9 C 19 D 29 A 39 D 49 D
10 A 20 C 30 A 40 D 50 A

 

Xem thêm đề thi thử khác của tỉnh Nam Định:

Đề thi thử vật lý THPT Nam Trực, Nam Định năm 2018

* Đáp án đề thi thử môn hóa Sở GD&ĐT Nam Định 2018

 

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán tỉnh Nam Định lần 2 năm 2018 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu