Đề toán thi thử THPT Lê Quý Đôn, Hà Nội lần 2 năm 2018

Tham khảo và ôn tập môn Toán 12 với đề toán thi thử trung học phổ thông năm 2018 của trường THPT Lê Quý Đôn, thành phố Hà Nội. Tài liệu đề thi thử môn Toán THPT có kèm theo đáp án gợi ý, học sinh có thể tự đối chiếu và đánh giá kết quả bài làm của mình.

Cấu trúc đề thi:

Đề thi thử môn Toán với dạng trắc nghiệm bao gồm 50 câu hỏi lựa chọn đáp án đúng, nội dung kiến thức bao hàm trong chương trình học môn toán Trung học phổ thông hiện hành.

Chi tiết đề thi môn Toán thi thử THPTQG năm 2018 của trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Nội

đề toán thi thử THPT Lê Quý Đôn Hà Nội năm 2018 (1)
đề toán thi thử THPT Lê Quý Đôn Hà Nội năm 2018 (2)
đề toán thi thử THPT Lê Quý Đôn Hà Nội năm 2018 (3)
đề toán thi thử THPT Lê Quý Đôn Hà Nội năm 2018 (4)
đề toán thi thử THPT Lê Quý Đôn Hà Nội năm 2018 (5)
đề toán thi thử THPT Lê Quý Đôn Hà Nội năm 2018 (6)

Đáp án gợi ý đề Toán thi thử THPT Lê Quý Đôn năm 2018

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

1

D

11

D

21

D

31

D

41

B

2

A

12

B

22

B

32

C

42

C

3

C

13

D

23

D

33

D

43

A

4

A

14

C

24

B

34

D

44

D

5

B

15

D

25

B

35

D

45

A

6

C

16

C

26

D

36

B

46

C

7

A

17

A

27

C

37

C

47

B

8

C

18

B

28

C

38

C

48

A

9

B

19

A

29

B

39

A

49

A

10

D

20

B

30

A

40

D

50

A

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề toán thi thử THPT Lê Quý Đôn, Hà Nội lần 2 năm 2018 để xem ở dưới đây
Đề thi thử môn Toán trường THPT Nguyễn Viết Xuân lần 3 năm 2020

Chi tiết đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán của trường THPT Nguyễn Viết Xuân lần 3 dành cho các em học sinh lớp 12 tham khảo.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán lần 1 Chuyên Lương Văn Chánh

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán lần 1 của trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh dành cho các em học sinh 12 tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán - Chuyên Lê Hồng Phong

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán, đề khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 năm học 2019-2020 của trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định.

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu