Đề toán thi thử THPT Lê Quý Đôn, Hà Nội lần 2 năm 2018

Tham khảo và ôn tập môn Toán 12 với đề toán thi thử trung học phổ thông năm 2018 của trường THPT Lê Quý Đôn, thành phố Hà Nội. Tài liệu đề thi thử môn Toán THPT có kèm theo đáp án gợi ý, học sinh có thể tự đối chiếu và đánh giá kết quả bài làm của mình.

Cấu trúc đề thi:

Đề thi thử môn Toán với dạng trắc nghiệm bao gồm 50 câu hỏi lựa chọn đáp án đúng, nội dung kiến thức bao hàm trong chương trình học môn toán Trung học phổ thông hiện hành.

Chi tiết đề thi môn Toán thi thử THPTQG năm 2018 của trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Nội

đề toán thi thử THPT Lê Quý Đôn Hà Nội năm 2018 (1)
đề toán thi thử THPT Lê Quý Đôn Hà Nội năm 2018 (2)
đề toán thi thử THPT Lê Quý Đôn Hà Nội năm 2018 (3)
đề toán thi thử THPT Lê Quý Đôn Hà Nội năm 2018 (4)
đề toán thi thử THPT Lê Quý Đôn Hà Nội năm 2018 (5)
đề toán thi thử THPT Lê Quý Đôn Hà Nội năm 2018 (6)

Đáp án gợi ý đề Toán thi thử THPT Lê Quý Đôn năm 2018

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

1

D

11

D

21

D

31

D

41

B

2

A

12

B

22

B

32

C

42

C

3

C

13

D

23

D

33

D

43

A

4

A

14

C

24

B

34

D

44

D

5

B

15

D

25

B

35

D

45

A

6

C

16

C

26

D

36

B

46

C

7

A

17

A

27

C

37

C

47

B

8

C

18

B

28

C

38

C

48

A

9

B

19

A

29

B

39

A

49

A

10

D

20

B

30

A

40

D

50

A

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề toán thi thử THPT Lê Quý Đôn, Hà Nội lần 2 năm 2018 để xem ở dưới đây
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán trường Thuận Thành 1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán của trường THPT Thuận Thành 1 lần thứ nhất giúp các em khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12.

Giải chi tiết đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán - THPT Nguyễn Hiền

Giải chi tiết đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Nguyễn Hiền (Đà Nẵng) dành cho các em học sinh lớp 12 tham khảo.

Giải chi tiết đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 của VTV7 số 3

Giải chi tiết đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 của đài truyền hình giáo dục quốc gia VTV7 số 3 mà các em học sinh 12 nhất định phải tham khảo.

Back to top