Đề Toán thi thử lần 2 THPT chuyên Tuyên Quang năm 2018

Tải miễn phí bộ đề và đáp án thi thử môn Toán trung học phổ thông quốc gia 2018 lần 2 của trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Cấu trúc đề thi:

Đề thi dạng trắc nghiệm với 50 câu hỏi lựa chọn đáp án đúng, nội dung kiến thức bao hàm trong chương trình học cơ bản môn Toán trung học phổ thông hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đề thi thử Toán kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 - Trường PTTH chuyên Tuyên Quang

câu 1-12 trang 1 đề toán thpt chuyên tuyên quang
câu 13-21 trang 2 đề toán thpt chuyên tuyên quang
câu 22-27 trang 3 đề toán thpt chuyên tuyên quang
câu 28-37 trang 4 đề toán thpt chuyên tuyên quang
câu 38-45 trang 5 đề toán thpt chuyên tuyên quang
câu 46-50 trang 6 đề toán thpt chuyên tuyên quang
 

Đáp án gợi ý:

 

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 D 11 D 21 C 31 A 41 A
2 D 12 A 22 D 32 B 42 A
3 B 13 B 23 B 33 C 43 D
4 C 14 A 24 D 34 C 44 A
5 A 15 C 25 A 35 A 45 C
6 D 16 A 26 B 36 B 46 B
7 B 17 C 27 D 37 D 47 C
8 C 18 A 28 C 38 A 48 A
9 A 19 C 29 A 39 A 49 D
10 B 20 A 30 A 40 B 50 B

 

Tham khảo thêm:

Đề Toán thi thử THPT lần 2 năm 2018 tỉnh Bắc Giang

Đề thi thử môn hóa Chuyên Bắc Giang lần 2 - 2018

 

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề Toán thi thử lần 2 THPT chuyên Tuyên Quang năm 2018 để xem ở dưới đây
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán có đáp án mã đề 104

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Toán có đáp án mã đề 104 gồm 50 câu hỏi theo cấu trúc đề thi chính thức của Bộ GD&ĐT giúp các em ôn tập lại các kiến thức

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán có đáp án mã đề 105

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Toán có đáp án mã đề 105 gồm 50 câu hỏi theo cấu trúc đề thi chính thức của Bộ GD&ĐT giúp các em ôn tập lại các kiến thức

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán có đáp án mã đề 106

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Toán có đáp án mã đề 10 gồm 50 câu hỏi theo cấu trúc đề thi chính thức của Bộ GD&ĐT giúp các em ôn tập lại các kiến thức

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu