Đề thi môn Văn vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 tỉnh Hậu Giang

Xuất bản: 26/05/2018 - Tác giả:

Đề thi chính thức môn Văn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017 - 2018 của sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH HẬU GIANG

ĐỀ THI TUYẾN SINH LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2017 - 2018

MÔN: NGỮ VĂN

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)


Phần I: Đọc hiểu

Câu 1: (3,0 điểm)

Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi nêu bên dưới:

"Buồn trông cửa bể chiều hôm,

Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa ?

Buôn trông ngọn nước mới sa.

Hoa trôi man mác biết là về đâu ?

Buồn trỏng nội cỏ rầu rầu.

Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.

Buồn trông gió cuốn mặt duềnh

Ầm ầm tiêng sóng kêu quanh ghế ngồi."

(Trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

a. Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào ?

b. Giải thích nghĩa của từ duềnh trong câu thơ "Buồn trông gió cuốn mặt duềnh".

c. Xác định và nhận xét cách dùng điệp ngữ cùa Nguyễn Du trong đoạn thơ trên.

d. Nêu nội dung chính của đoạn thơ trên.

Phần II: Làm văn

Câu 2: (3,0 điểm)

Không có việc gì khó,

Chỉ sợ lòng không bền.

 Đào núi và lấp biển.

Quyết chí ắt làm nên.

(Khuyên thanh niên)

Bài học cuộc sống của em rút ra từ lời dạy của Bác Hồ đối với thanh niên (trình bày bằng một bài văn nghị luận khoảng 300 chữ).

Câu 3: (4,0 điểm)

Cảm nhận của em về vẻ đẹp của con người lao động qua nhân vật anh thanh niên làm công tác khí tượng trong truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long (SGK Ngữ văn 9. Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2005).

........... HẾT........... 

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM