Đề thi vào lớp 10 môn toán sở giáo dục và đào tạo Đà Nẵng 2017

Doctailieu chuyên sưu tầm và chia sẻ đến các bạn học sinh cùng các thầy cô tuyển tập các đề thi vào lớp 10 của nhiều trường trên cả nước, qua đó các bạn có thể củng cố lại kiến thức của mình một cách hệ thống nhất.

Cấu trúc đề thi:

Câu 1. - Tính giá trị biểu thức.

            - Rút gọn biểu thức.

Câu 2.  Giải phương trình - Giải hệ phương trình

Câu 3. Hàm số bậc 2.

Câu 4. Giải toán bằng cách lập phương trình.

Câu 5. Hình học - Đường tròn.

Đề thi vào lớp 10  môn toán  sở  giáo dục và đào tạo Đà Nẵng 2017
 

Chúc các em ôn thi hiệu quả!
 

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề thi vào lớp 10 môn toán sở giáo dục và đào tạo Đà Nẵng 2017 để xem ở dưới đây
Đề thi thử vào 10 môn Toán Gia Lai năm 2020

Đọc Tài Liệu sưu tầm cho các em học sinh bộ đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 có kèm cả đáp án của các trường THCS và THPT tại Gia Lai

Đề thi thử vào 10 môn Toán Hà Giang năm 2020

Đọc Tài Liệu sưu tầm cho các em học sinh bộ đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 có kèm cả đáp án của các trường THCS và THPT tại Hà Giang

Đề thi thử vào 10 môn Toán Đồng Nai năm 2020

Đọc Tài Liệu sưu tầm cho các em học sinh bộ đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 có kèm cả đáp án của các trường THCS và THPT tại Đồng Nai

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu