Đề thi vào lớp 10 môn toán sở giáo dục và đào tạo Đà Nẵng 2017

Doctailieu chuyên sưu tầm và chia sẻ đến các bạn học sinh cùng các thầy cô tuyển tập các đề thi vào lớp 10 của nhiều trường trên cả nước, qua đó các bạn có thể củng cố lại kiến thức của mình một cách hệ thống nhất.

Cấu trúc đề thi:

Câu 1. - Tính giá trị biểu thức.

            - Rút gọn biểu thức.

Câu 2.  Giải phương trình - Giải hệ phương trình

Câu 3. Hàm số bậc 2.

Câu 4. Giải toán bằng cách lập phương trình.

Câu 5. Hình học - Đường tròn.

Đề thi vào lớp 10  môn toán  sở  giáo dục và đào tạo Đà Nẵng 2017
 

Chúc các em ôn thi hiệu quả!
 

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề thi vào lớp 10 môn toán sở giáo dục và đào tạo Đà Nẵng 2017 để xem ở dưới đây
Đề thi thử lớp 9 vào 10 lần 1 môn Toán năm 2020 có đáp án

Đề thi thử lớp 9 vào 10 lần 1 môn Toán năm 2020 có đáp án chi tiết giúp các em học sinh lớp 9 thử sức ôn luyện và dự kiến điểm thi của mình.

Đề thi thử lớp 10 môn Toán chuyên Khánh Hòa 2021 kèm đáp án

Đề thi thử lớp 10 môn Toán chuyên Khánh Hòa năm học 2020/2021 có đáp án chi tiết đã được ra trước đây giúp em ôn luyện tại nhà.

Đáp án đề thi tham khảo vào 10 môn Toán tỉnh Nam Định năm 2020

Đáp án đề thi tham khảo vào 10 môn Toán tỉnh Nam Định năm 2020 kèm thang điểm chi tiết giúp em nắm chắc cấu trúc đề thi.

Back to top