Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Khánh Hoà 2021

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Khánh Hoà năm học 2021-2022 chi tiết mã đề 1, 2 cùng tuyển tập đề thi vào 10 môn Anh Khánh Hoà các năm.

Cập nhật Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Khánh Hoà năm học 2021-2022 nhanh nhất cùng đáp án chi tiết. Mời các bạn xem ngay dưới đây.

[HOT]

Đáp án đề thi vào 10 môn Anh Khánh Hoà 2021

Đáp án mã đề 1

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1A9A17B25D
2C10D18A26B
3A11B19V27C
4D12C20C28D
5A13C21D29B
6C14C22C30D
7C15B23B31B
8D16C24A32B

B. WRITTEN TEST

33. should be planted to prevent floods and midslides.

34. takes me 15 minutes to ride to school every day.

35. I had money, I could buy this science book.

36. old enough to drive.

Đáp án mã đề 2

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1C9B17B25D
2A10C18D26C
3C11D19A27B
4D12B20D28C
5C13B21C29B
6B14C22A30D
7C15C23A31B
8A16D24C32A

B. WRITTEN TEST

33. should be planted to prevent floods and midslides.

34. takes me 15 minutes to ride to school every day.

35. I had money, I could buy this science book.

36. old enough to drive.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Khánh Hoà năm học 2021-2022

Mã đề 1

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Khánh Hoà năm học 2021 mã 2 trang 1
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Khánh Hoà năm học 2021 mã 1 trang 2
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Khánh Hoà năm học 2021 mã 1 trang 3
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Khánh Hoà năm học 2021 mã 1 trang 4

Mã đề 2

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Khánh Hoà năm học 2021 mã 2 trang 1
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Khánh Hoà năm học 2021 mã 2 trang 2
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Khánh Hoà năm học 2021 mã 2 trang 3
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Khánh Hoà năm học 2021 mã 2 trang 4

Đang cập nhật...

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh sẽ diễn ra trong thời gian vào ngày 04/6/2021, vì vậy đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Khánh Hoà 2021 chính thức sẽ được cập nhật ngay lập tức khi kết thúc thời gian thi. 

Trong thời gian ôn luyện, các em có thể thử sức thêm với bộ đề thi thử vào 10 môn Anh Khánh Hoà của các trường trên địa bàn tỉnh để củng cố kiến thức. Ngoài ra, Doctailieu mời các em tham khảo chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Khánh Hoà cùng điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Khánh Hoà qua các năm.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Khánh Hoà các năm trước

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Khánh Hoà 2020

đề thi Anh vào 10 năm 2020 tỉnh Khánh Hoà trang 1

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi Anh vào 10 năm 2020 tỉnh Khánh Hoà

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Khánh Hoà 2019-2020

Đang cập nhật...

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi Anh vào 10 năm 2019 tỉnh Khánh Hoà

Đề thi vào lướp 10 môn tiếng Anh năm học 2018-2019

Đang cập nhật...

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi Anh vào 10 năm 2018 tỉnh Khánh Hoà

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh 2017

Đang cập nhật...

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi Anh vào 10 năm 2017 tỉnh Khánh Hoà

Trên đây là nội dung đáp án đề thi tuyển sinh vào 10 môn Anh tỉnh Khánh Hoà năm 2021 và các năm trước đó để các em đối chiếu, thử sức với các đề khác nhau. Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 này.

Hoài Anh (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM