Đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Hà Nam năm 2017- 2018

Dưới đây là đề thi môn Toán chính thức trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Hà Nam năm học 2017. Chúng tôi cũng gửi kèm đến bạn đọc đáp án chi tiết được tham khảo từ thầy Anh Tuấn, THCS Nhân Hậu.

Đề thi:

đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Hà Nam 2017

 

Đáp án chi tiết:


đáp án câu 1,2 đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Hà Nam 2017
đáp án câu 3, 4 đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Hà Nam 2017
Đáp án câu 5 đề thi toán vào lớp 10 Hà Nam 2017
Đáp án câu 5 đề thi toán vào lớp 10 Hà Nam 2017( cách 2)
 

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Hà Nam năm 2017- 2018 để xem ở dưới đây
Tải về
28/05/2018    08:14 AM
28/05/2018    08:14 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu