Đề thi vào 10 môn tiếng Anh tỉnh Bạc Liêu 2021-2022 (có đáp án)

Đáp án đề thi vào 10 môn tiếng Anh tỉnh Bạc Liêu năm 2021 - 2022 nhanh và chính xác. Tuyển tập đề thi tuyển sinh lớp 10 Bạc Liêu môn Anh

Mời bạn đọc tham khảo Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2021 từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu năm học 2021 - 2022 kèm đáp án chi tiết được cập nhật nhanh nhất bên dưới.

Đề thi vào 10 môn tiếng Anh tỉnh Bạc Liêu 2021-2022

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh chính thức tỉnh Bạc Liêu năm học 2021-2022 sẽ được cập nhật ngay ngày 30/05/2021.

Cùng ôn tập chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới với đề thi tiếng Anh vào lớp 10 các năm trước nhé:

Tuyển tập đề thi tuyển sinh lớp 10 Bạc Liêu môn Anh các năm trước

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2020

Part 1: Choose the best answer (A,B,C or D) to complete the sentences. ( 8 points)

Câu 1: I wish that we ...... to the party tonight.

A.go

B.can go

C.will go

D. could go

Câu 2: I have never taken part in any water sports ..... I cannot swim.

A.because

B.so

C.although

D.because of

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đáp án đề thi Anh tuyển sinh vào 10 năm 2020 Bạc Liêu

Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 Bạc Liêu năm 2019

Part 1: Choose the best answer (A,B,C or D) to complete the sentences. ( 8 points)

Câu 1: The girl ..... is standing near the window is my sister.

A.which

B.what.

C.who

D.whom

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Bạc Liêu năm 2019

Đề thi vào 10 môn Anh bạc Liêu năm 2018

Part 1. Choose the best answer (A, B, C, or D) to complete the sentences. (8 points)

1. If she _____________ here now, she would show you how to do that.

A. will be

B. were

C. would be

D. is

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Bạc Liêu năm 2018

Trên đây là toàn bộ nội dung của đáp án đề thi vào 10 năm 2021 môn Anh và các năm trước của tỉnh Bạc Liêu mà Đọc Tài Liệu chia sẻ nhằm giúp các em nắm được các thông tin về kỳ thi này.

Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.

Xem thêm thông tin tuyển sinh:

Cao Linh (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM