Đáp án đề thi vào 10 môn Anh 2022 tỉnh Lâm Đồng

Xuất bản ngày 29/04/2022 - Tác giả:

Đáp án đề thi vào 10 môn Anh tỉnh Lâm Đồng năm 2022-2023 được cập nhật nhanh và chính xác. Tuyển tập đề vào 10 Lâm Đồng môn Anh qua các năm

Mời bạn đọc tham khảo đề chính thức Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Anh tỉnh Lâm Đồng năm học 2022-2023 kèm đáp án được chúng tôi cập nhật mới dưới đây.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn anh Lâm Đồng 2022

Đang cập nhật...

Đề thi sẽ được cập nhật chính thức khi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh diễn ra, vì vậy đáp án đề thi vào lớp 10 môn anh Lâm Đồng sẽ được cập nhật sau khi kết thúc thời gian thi. 

Xem thêm thông tin tuyển sinh:

Đề thi và key tuyển sinh vào lớp 10 Lâm Đồng năm 2021

Đề thi vào 10 môn Anh 2021 tỉnh Lâm Đồng ảnh 1
Đề thi vào 10 môn Anh 2021 tỉnh Lâm Đồng ảnh 2
Đề thi vào 10 môn Anh 2021 tỉnh Lâm Đồng ảnh 3
Đề thi vào 10 môn Anh 2021 tỉnh Lâm Đồng ảnh 4

Đáp án đề thi vào 10 môn Anh 2021 tỉnh Lâm Đồng

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1A11D21C31B41A
2A12A22D32A42C
3D13C23A33D43D
4D14A24A34C44A
5A15D25D35B45D
6B16B26A36A46A
7C17B27D37D47B
8C18D28C38A48C
9C19D29B39D49D
10D20B30C40A50A

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct word that best fits each of the numbered blanks.

An earthquake is shaking, quaking or trembling of the ground. An earthquake (41) ....... when two blocks of the earth hit, bump or slide past one another. You feel the ground shaking. Small and big earthquakes happen all the time on land and in ocean. The ground shaking that happens under water can cause big (42)  ....... called tsunami.

What do we need to do during an earthquake? If you are inside a house or a school hide under a bed or a desk and stay there (43) ....... the quaking stops. Stay away from the stairs, windows, walls and furniture because they might collapse and hurt you. Don’t go to the kitchen and don’t (44)....... a gas stove because it might cause fire.

If you’re outside, go to open grounds (the nearest school’s ground or square). Stay away from buildings, trees, power lines and other big things that might fall on you. If you are in the car or on the road, stay inside your (45)  .......until the shaking stops. The driver should stop on the side of the road far from big objects or buildings.

41. A. occurs B. explodes C. rotates   D. damages

42. A. floods  B. winds  C. waves   D. rains

43. A. though B. while  C. since   D. until 

44. A. light  B. turn   C. blow   D. hold

45. A. when   B. where   C. who  D. that

Đề thi vào 10 môn Anh 2021 tỉnh Lâm Đồng

Đề thi vào 10 môn Anh chính thức của tỉnh Lâm Đồng sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau khi kỳ thi tuyển sinh diễn ra ngày 09/06/2021.

Tổng hợp đề thi vào 10 môn Tiếng Anh các năm và đề thi thử vào 10 giúp các em ôn tập: 

Đề thi vào 10 môn Anh Chuyên Lâm Đồng Năm 2019

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh chuyên Lâm Đồng năm 2019 trang 1

Xem chi tiết đáp án đề thi tại link: Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh chuyên Lâm Đồng năm 2019

Đề thi thử vào 10 môn Anh THPT Chuyên Thăng Long - Lâm Đồng

Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh trường THPT Chuyên Thăng Long - Lâm Đồng trang 1

Xem chi tiết đáp án đề thi tại link: Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh trường THPT Chuyên Thăng Long - Lâm Đồng

Trên đây là toàn bộ nội dung của đề thi vào lớp 10 môn Anh năm 2022 và các năm trước của tỉnh Lâm Đồng mà Đọc Tài Liệu tổng hợp nhằm giúp các em nắm được các thông tin về kỳ thi này.

Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.  Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 tại đây!

    Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
    Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
    Hủy

    CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM