Đề thi vào 10 chuyên Địa của tỉnh Cà Mau năm 2020

Xuất bản ngày 14/05/2021 - Tác giả:

Đề thi vào 10 chuyên Địa của tỉnh Cà Mau năm 2020 dành cho các em học sinh lớp 9 muốn ôn thi vào lớp 10 chuyên Địa tại Cà Mau.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Địa năm 2020 của tỉnh Cà Mau được ĐọcTàiLiệu cập nhật giúp các em học sinh tham khảo.

Chi tiết đề thi vào lớp 10 môn Địa lý chuyên của tỉnh Cà Mau như sau:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 - THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2020-2021

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Môn thi: Địa lí (Chuyên)

Ngày thi: 25/07/2020

Thời gian: 150 phút (không kể giao đề)

Câu 1 (2,0 điểm):

a. Trình bày sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời.

b. Giải thích vì sao có sự khác nhau về nhiệt độ không khí ở các vùng vĩ độ thấp so với nhiệt độ không khí ở các vùng có vĩ độ cao trên Trái Đất?

Câu 2.(2,0 điểm): Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, anh (chị) hãy:

a. Trình bày đặc điểm địa hình vùng núi Đông Bắc nước ta.

b. Nhận xét về chế độ nhiệt, chế độ mưa qua biểu đồ khí hậu của các địa điểm: Lạng Sơn, Hà Nội, Điện Biên Phủ để rút ra đặc điểm khí hậu của miền khí hậu phía Bắc nước ta. (Atlat Địa lí Việt Nam trang 9).

Câu 3.(2,0 điểm): Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, anh (chị) hãy:

a. Giải thích tại sao tỉ lệ dân thành thị nước ta còn thấp so với thế giới? Cho biết các vấn đề cần đặt ra trong quá trình đô thị hóa ở nước ta.

b. Tại sao nói sự phân bố dân cư giữa các vùng ở nước ta hiện nay còn bất hợp lí đối với việc sử dụng nguồn lao động, nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường?

Câu 4.(2,0 điểm): Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, anh (chị) hãy:

a. Vẽ sơ đồ thể hiện về vai trò của các nguồn tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta.

b. Chứng minh ngành nội thương nước ta phát triển nhanh. (Atlat Địa lí Việt Nam trang 24).

Câu 5. (2,0 điểm): Cho bảng số liệu: Sổ dân, diện tích và sản lượng lúa của Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long năm 2018

Vùng

Diện tích lúa

(nghìn ha)

Sản lượng lúa

( nghìn tấn)

Số dân

( nghìn người)

Đồng bằng sông Hồng1040,76292,421566,4
Đồng bằng sông Cửu Long4107,424441.917804,7

(Nguồn: Niên giám thống kê 2018, NXB Thống kê, 2019)

Dựa vào bảng số liệu trên và kiến thức đã học, anh (chị) hãy:

a. Nhận xét về năng suất lúa, bình quân sản lượng lúa trên đầu người của Đồng bằng sông Hồng so với Đồng bằng sông Cửu Long năm 2018,

b. Giải thích tại sao có sự khác nhau về năng suất lúa và sản lượng lúa bình quân theo đầu người giữa vùng Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long?

----- Hết ----- 

- Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam tải bản, chỉnh lị và bổ sung từ năm 2009,

- Giám thị không giải thích gì thêm.

Trên đây là toàn bộ nội dung của đề thi vào 10 môn địa lý THPT chuyên của tỉnh Cà Mau được Đọc Tài Liệu thực hiện sau khi kì thi chính thức diễn ra.

Có thể các em quan tâm:

Điểm thi tuyển sinh lớp 10 Cà Mau
Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Cà Mau

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM