Đề thi Văn vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 tỉnh Hà Tĩnh

Đọc Tài Liệu xin chia sẻ tới các sĩ tử đề thi chính thức môn Ngữ Văn tuyển sinh đầu vào lớp 10 THPT năm 2017 sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Tĩnh.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HÀ TĨNH

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN: NGỮ VĂN

Thời gian làm bài: 90 phút


Câu 1. (1.0 điểm)

Chỉ ra các phép liên kết câu, liên kết đoạn và xác định rõ từ ngữ của các phép liên kết đó trong phần trích sau:

"Tết năm nay là sự chuyển tiếp giữa hai thế kỉ, và hơn thế nữa, là sự chuyển tiếp giữa hai thiên niên kỉ. Trong thời khắc như vậy, ai ai cũng nói tới việc chuẩn bị hành trang bước vào thế kỉ mới, thiên niên kỉ mới.

Trong những hành trang ấy, có lẽ sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất."

(Vũ Khoan, Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới)

Câu 2. (3.0 điểm)

Viết bài văn ngắn (khoảng 01 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về việc tự học của học sinh hiện nay.

Câu 3. (6.0 điểm)

Phân tích nhân vật Phương Định trong tác phẩm “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê (Ngữ văn 9, tập hai) để thấy được vẻ đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc.

----HẾT----
 

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề thi Văn vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 tỉnh Hà Tĩnh để xem ở dưới đây
Tải về
26/05/2018    13:40 PM
26/05/2018    13:40 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu