Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2017 - 2018 tỉnh Phú Thọ

Đọc Tài Liệu xin gửi đến các bạn đề thi môn Văn vào lớp 10 năm 2017 - 2018 chính thức của sở GD&DT tỉnh Phú Thọ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ

             ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYÊN SINH LỚP 10

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2017 - 2018

Môn: NGỮ VĂN

Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao để

(Để thi có 01 trang)

Câu 1 (2,0 điểm)

              Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi:

Xe chạy chẩm chăm... Mẹ tôi cảm nỏn vẫy tôi, vài giây sau, tôi đuổi kịp. Tôi thở hồng hộc, tràn đầy mồ hôi, và khi trèo lên xe, tôi riu cả chân lại, Mẹ tôi vừa kéo tay tôi, xoa đầu tôi hỏi, thì tôi và lên khỏc rồi cứ thể niệc nở.

                                                                                (Ngữ văn 8, tập một, NXB Giáo dục, 2007)

a) Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Tác giả là ai?

b) Xác định phép liên kết được sử dụng trong đoạn văn trên.

c) Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ sử dụng trong câu: Tội thở hộng học, trân đãm mô hỏi, và khi trèo lên xe, tối ríu cả chán lại.

Câu 2 (3,0 điểm)

Viết 01 đoạn văn (từ 10 đến 12 câu) theo cách diễn dịch trình bày suy nghĩ về tác dụng của việc tự học.

Câu 3 (5,0 điểm)

              Cảm nhận đoạn thơ sau:

Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác

Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát

Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam

Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng.

 

Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

Thấy một mặt trời trong lãng rất đỏ.

Ngày ngày đồng người đi trong thương nhớ

Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân...

 

Bác nằm trong giấc ngủ bình yên

Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền

Vẫn biết trời xanh là mãi mãi

Mà sao nghe nhói ở trong tim

                            (Trích Viếng lăng Bác - Viễn Phương, Ngữ văn 9, tập hai,NXB Giáo dục, 2007, tr58)

......Hết......

Họ và tên thí sinh.........................................................................Số báo danh.......................................

                            Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2017 - 2018 tỉnh Phú Thọ để xem ở dưới đây
Tải về
28/05/2018    14:31 PM
28/05/2018    14:31 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu