Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2017 - 2018 tỉnh Bắc Kạn

Đọc Tài Liệu xin gửi đến các bạn đề thi môn Văn vào lớp 10 năm 2017 - 2018 chính thức của sở GD&DT tỉnh Bắc Kạn
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC KẠN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
Năm học: 2017 – 2018
MÔN THI: NGỮ VĂN
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề

PHẦN I: ĐỌC HIỂU (4 điểm)

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi

Hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi

Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh

Vẫn vững lòng, bà dặn cháu đinh ninh:

"Bố ở chiến khu, bố còn việc bố

Mày có viết thư chớ kể này, kể nọ,

Cứ bảo nhà vẫn được bình yên!"

Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen

Một ngọn lửa lòng bà luôn ủ sẵn

Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng...

(Trích Bếp lửa, Bằng Việt, Ngữ văn 9, tập 1 trang 144).

Câu 1: (0,5 điểm). Lời bà dặn cháu trong đoạn trích được dẫn trực tiếp hay gián tiếp?

Câu 2: (0,5 điểm). So sánh sự việc xảy ra với lời bà dặn cháu trong đoạn trích, ta thấy một phương châm hội thoại đã bị vi phạm. Đó là phương châm nào?

Câu 3: (1 điểm). Em hiểu như thế nào về hình ảnh ngọn lửa trong hai câu thơ:

Một ngọn lửa lòng bà luôn ủ sẵn

Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng...

Câu 4: (2 điểm). Suy nghĩ của em về hình ảnh người bà trong đoạn trích. (Trình bày khoảng 5 - 7 dòng).

Phần II: LÀM VĂN (6,0 điểm)

Cảm nhận của em về tâm trạng của nhân vật ông Hai trong truyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân từ khi nghe tin làng Chợ Dầu theo giặc đến khi tin đó được cải chính.

----------HẾT----------

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2017 - 2018 tỉnh Bắc Kạn để xem ở dưới đây
Tải về
29/05/2018    09:47 AM
29/05/2018    09:47 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu