Đề thi và đáp án môn công dân THPTQG 2017 mã đề 320

Xuất bản: 27/05/2018 - Tác giả:

Sưu tầm, tổng hợp bộ đề thi kèm theo đáp án tham khảo môn Giáo dục công dân mã đề 320 kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017.

Đề thi chi tiết môn Công dân 12 kỳ thi chính thức THPTQG năm 2017 - Mã đề 320

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017
Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI
Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


                Mã đề thi 320

Câu 81. Một trong những nội dung của quyền học tập là mọi công dân đều được

A. miễn học phí toàn phần.
B. bình đẳng về cơ hội học tập.
C. học chương trình chuyên biệt.
D. ưu tiên chọn trường học.

Câu 82. Nhà nước đầu tư tài chính để xây dựng hệ thống trường lớp ở vùng sâu, vùng xa là thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực

A. truyền thông.               B. giáo dục.             C. hợp tác.               D. dân vận.

Câu 83. Các quy phạm pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống là thể hiện bản chất

A. giai cấp.
B. văn hóa.
C. xã hội.
D. kinh tế.

Câu 84. Công dân thực hiện quyền ứng cử bằng hình thức tự ứng cử và được

A. nhờ người tuyển cử.
B. bí mật tranh cử.
C. giới thiệu ứng cử.
D. tác động đề cử.

Câu 85. Công dân tự ý vào nơi cư trú của người khác là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về

A. chỗ ở.                B. thông tin liên ngành.                 C. bí mật gia truyền.             D. danh tính.

Câu 86. Mọi doanh nghiệp đều được tự do hợp tác, liên doanh với các cá nhân, tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật là nội dung quyền bình đẳng trong lĩnh vực

A. kinh doanh.       B. đời sống.                                   C. đãi ngộ.                             D. truyền thông.

Câu 87. Theo quy định của pháp luật, quyền của mỗi công dân không tách rời với

A. lợi nhuận.         B. kĩ năng.                                      C. nhu cầu.                            D. nghĩa vụ.

Câu 88. Theo quy định của pháp luật, công dân có hành vi xâm phạm tới quan hệ nhân thân phải chịu trách nhiệm

A. dân sự.
B. hành chính.
C. quản thúc.
D. truy tố.

Câu 89. Ở phạm vi cơ sở, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân phải được nhân dân

A. chỉ đạo thực hiện.
B. bàn bạc, phán quyết.
C. tham gia tư vấn.
D. giám sát, kiểm tra.

Câu 90. Quyền bình đẳng giữa vợ và chồng được thể hiện trong quan hệ

A. tập tục và thói quen.
B. lễ nghi và tôn giáo.
C. nhân thân và tài sản.
D. hôn nhân và huyết thống.

Câu 91. Quyền khiếu nại, tố cáo là công cụ để nhân dân thực hiện hình thức dân chủ

A. trực tiếp.
B. đại diện.
C. gián tiếp.
D. tập trung.

Câu 92. Công dân được tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế là thực hiện nội dung quyền

A. ưu đãi.
B. sáng tạo.
C. phán quyết.
D. thẩm vấn.

Câu 93. Bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên là một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về

A. tìm kiếm năng lượng.
B. bảo vệ môi trường.
C. khắc phục ô nhiễm.
D. tái tạo nhiên liệu.

Câu 94. Công dân chủ động bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chung của đất nước là thực hiện quyền

A. độc lập phán quyết.
B. quản lý nhà nước.
C. tự do ngôn luận.
D. hoạch định chính sách.

Câu 95. Công dân được hưởng mức sống đầy đủ về vật chất và tinh thần là thể hiện nội dung quyền được

A. phát triển.
B. đàm phán.
C. tự quyết.
D. lựa chọn.

Câu 96. Sử dụng pháp luật là các cá nhân, tổ chức làm những gì mà pháp luật

A. chỉ định.
B. yêu cầu.
C. cho phép.
D. khuyến khích.

Câu 97. Theo quy định của pháp luật, cơ quan nào dưới đây có thẩm quyền ra quyết định hoặc phê chuẩn lệnh bắt và giam, giữ người?

A. Viện Kiểm sát.                    B. Ủy ban nhân dân.                  C. Quốc hội.                   D. Chính phủ.

Câu 98. Công dân vi phạm pháp luật hành chính trong trường hợp nào dưới đây?

A. Vận chuyển hàng quốc cấm.
B. Giao hàng sai thời hạn.
C. Hút thuốc lá nơi công cộng.
D. Nghỉ việc không lí do.

Câu 99. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì công dân được sử dụng quyền

A. phản biện.                 B. tố cáo.                  C. khiếu nại.                  D. phán quyết.

Câu 100. Theo quy định của pháp luật, công dân được tự do sử dụng sức lao động của mình để tìm kiếm việc làm là thể hiện bình đẳng

A. khi giao kết hợp đồng lao động.
B. giữa nội bộ người lao động với nhau.
C. về tuân thủ quy trình lao động.
D. trong thực hiện quyền lao động.

Câu 101. Các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật bị cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt thể hiện pháp luật có vai trò là

A. hình thức đề cao quyền lực.
B. công cụ trấn áp nhân dân.
C. phương tiện quản lí xã hội.
D. mục tiêu trấn an dư luận.

Câu 102. Mọi thí sinh là người dân tộc thiểu số đều được hưởng chế độ ưu tiên trong tuyển sinh đại học là thể hiện bình đẳng về

A. bổn phận.                 B. trách nhiệm.              C. nghĩa vụ.             D. quyền.

Câu 103. Học sinh tham gia tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc là thực hiện nội dung cơ bản của pháp luật trong lĩnh vực nào dưới đây?

A. Kĩ thuật, quân sự.
B. Tiếp cận và hội nhập.
C. Hợp tác và phát triển.
D. Quốc phòng, an ninh.

Câu 104. Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền sáng tạo của công dân?

A. Ứng dụng công nghệ tiên tiến.
B. Chuyển giao quy trình quản lí.
C. Chủ động đăng kí bản quyền.
D. Làm giả nhãn hiệu hàng hóa.

Câu 105. Nhà máy A không xây dựng hệ thống xử lý chất thải khiến môi trường bị ô nhiễm nên bà con quanh vùng đã làm đơn phản ánh. Nhà máy A phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

A. Đối chất.
B. Hình sự
C. Hành chính.
D. Hòa giải.

Câu 106. Làm cùng một công ty, lại là hàng xóm của nhau nên trong giờ làm việc, bảo vệ K đã nhiều lần tự ý mở cổng cho anh X ra ngoài giải quyết việc riêng. Bảo vệ K và anh X đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?

A. Kỉ luật.
B. Hình sự.
C. Dân sự.
D. Hành chính,

Câu 107. Để cạnh tranh, chị B đã thuê người phát tán những hình ảnh sai sự thật làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của chị H chủ cửa hàng kế bên. Phát hiện sự việc, chị H đã sỉ nhục chị B trước đông đảo khách hàng. Chị B và chị H vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Được bảo mật thông tin liên ngành.
B. Bất khả xâm phạm về thân thể.
C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.
D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.

Câu 108. Ủy ban nhân dân xã X tổ chức lấy ý kiến của người dân về kế hoạch xây nhà sinh hoạt cộng đồng là thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội ở phạm vi cơ sở theo cơ chế nào dưới đây?

A. Dân kiểm tra.              B. Dân giám sát.               C. Dân hiểu.                 D. Dân bàn.

Câu 109. Cô giáo H đã cho Hội khuyến học phường X mượn ngôi nhà cô được thừa kế riêng làm địa điểm mở lớp học tình thương mặc dù chồng cô muốn dành ngôi nhà đó để gia đình nghỉ ngơi vào cuối tuần. Cô giáo H không vi phạm quyền bình đẳng hôn nhân và gia đình trong quan hệ nào dưới đây?

A. Đối lập.               B. Tham vấn.               C. Tài sản.             D. Nhân thân.

Câu 110. Biết mình không đủ điều kiện nên anh A lấy danh nghĩa em trai mình là dược sĩ đứng tên trong hồ sơ đăng kí làm đại lý phân phối thuốc tân dược. Sau đó anh A trực tiếp quản lí và bán hàng. Anh A đã vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Tự chủ đăng kí kinh doanh,
B. Cải tiến quy trình đào tạo.
C. Thay đổi phương thức quản lí.
D. Chủ động giao kết hợp đồng.

Câu 111. Hết giờ học, T mượn điện thoại của M để gọi mẹ đến đón. Vì tò mò, T đã tự ý đọc tin nhắn của M rồi phát tán nội dung đó lên trang thông tin cá nhân. Hôm sau, trong lúc Tra ngoài, M đã tìm cách lấy thư của T rồi đọc cho cả lớp nghe. T và M vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Được bảo đảm an toàn về nơi cư trú hợp pháp.
B. Được pháp luật bảo hộ về tài sản.
C. Được pháp luật bảo hộ về thân thể.
D. Được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại.

Câu 112. Đang khai thác trộm gỗ trong rừng, anh T bị hai cán bộ kiểm lâm H và K đi tuần tra phát hiện. Trong lúc cán bộ H lập biên bản thì cán bộ K nhận hối lộ của T và đề nghị cán bộ H bỏ qua chuyện này. Cán bộ H cần sử dụng quyền nào dưới đây cho phù hợp với quy định của pháp luật?

A. Tố cáo.                 B. Phán quyết.                 C. Điều tra.                 D. Khiếu nại.

Câu 113. Trường C đặc cách cho em B vào lớp một vì em mới năm tuổi đã biết đọc, viết và tính nhẩm thành thạo nên bị phụ huynh học sinh M cùng lớp tố cáo. Phụ huynh học sinh M đã hiểu sai quyền nào dưới đây của công dân?

A. Được phát triển.             B. Thẩm định.           C. Sáng tạo.            D. Được tham vấn.

Câu 114. Trong quá trình thực hiện lệnh khám nhà đối với gia đình ông A, vì bị ông A chống đối và xúc phạm nên cán bộ T đã đập vỡ bình gốm gia truyền rồi tiếp tục lăng mạ và đánh ông A gãy tay. Cán bộ T không vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.
B. Bất khả xâm phạm về tài sản cá nhân.
C. Được bảo hộ về sức khỏe.
D. Được bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.

Câu 115, Anh A và anh B là nhân viên phòng chăm sóc khách hàng của công ty Z. Vì anh A có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm và làm việc hiệu quả hơn anh B nên được giám đốc xét tăng lương sớm. Giám đốc công ty Z đã thực hiện đúng nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong lao động?

A. Thực hiện quyền lao động.
B. Thay đổi nhân sự.
C. Tuyển dụng chuyên gia.
D. Nâng cao trình độ.

Câu 116. Sau khi mua xe ô tô, anh A đến cơ quan chức năng làm thủ tục đăng kí xe là thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A. Áp dụng pháp luật.
B. Sử dụng pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật.
D. Thi hành pháp luật.

Câu 117. Trong giờ làm việc tại xí nghiệp X, công nhân H đã rủ các anh M, N, P cùng chơi bài ăn tiền. Vì cần tiền lẻ, anh H đưa ba triệu đồng nhờ bảo vệ T ra quán nước đổi giúp. Do thua nhiều, anh S có hành vi gian lận nên bị anh Đ lao vào đánh gãy chân. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lí?

A. Anh S và Đ.
B. Anh H, M, S và Đ.
C. Anh H, M, N, P và bảo vệ T.
D. Anh H, S và Đ.

Câu 118. Theo lời khuyên của anh M, anh H đã nói với bố không nên dùng thực phẩm bẩn trong khâu chế biến thức ăn phân phối cho các đại lí. Vô tình nghe được câu chuyện giữa hai bố con anh H, anh K kể lại với anh P. Vốn là đối thủ của bố anh H, anh P lập tức tung tin này lên mạng xã hội. Bố anh H đã vội vã thuê phóng viên viết và đăng bài cải chính đồng thời quảng bá chất lượng sản phẩm của mình. Những ai dưới đây đã thực hiện sai quyền tự do ngôn luận của công dân?

A. Bố anh H, anh P, anh K và anh M.
B. Bố con anh H, anh P, anh K và anh M.
C. Bố anh H, anh K, anh P và phóng viên.
D. Bố anh H, phóng viên và anh P.

Câu 119. Chị H đã giúp anh T bỏ phiếu bầu cử theo đề xuất của anh. Tại điểm bầu cử, phát hiện cụ M không biết chữ, nhân viên S của tổ bầu cử đã nhờ chị H viết phiếu bầu theo đúng ý cụ rồi đưa phiếu cho cụ M bỏ vào thùng. Những ai dưới đây đã vi phạm nguyên tắc bầu cử?

A. Chị H và nhân viên S.
B. Chị H, cụ M và nhân viên S.
C. Anh T và chị H.
D. Anh T, chị H và nhân viên S.

Câu 120. Hai quầy thuốc tân dược của chị T và chị D cùng bán một số biệt dược không có trong danh mục được cấp phép nhưng khi kiểm tra, cán bộ chức năng P chỉ xử phạt chị D, còn chị T được bỏ qua vì trước đó chị đã nhờ người quen tên M là em gái của cán bộ P giúp đỡ. Những ai đưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Chị T, M và cán bộ P.
B. Chị T, D và M.
C. Chị T, D, M và cán bộ P.
D. Chị T, D và cán bộ P.

------ HẾT ------

Đáp án mã đề thi 320 môn Giáo dục Công dân lớp 12 THPT

81B91A101C111D
82B92B102D112A
83C93B103D113A
84C94C104D114A
85A95A105C115A
86A96C106A116D
87D97A107C117C
88A98C108D118D
89D99C109C119C
90C100D110A120D
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM