Đề thi và đáp án mã đề 308 môn địa kỳ thi THPTQG năm 2017

Tải về bộ tài liệu đề thi và đáp án mã đề 308 môn Địa lý kỳ thi chính thức THPT quốc gia năm 2017 dạng đề chung cơ bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề gồm 40 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm chọn đáp án đúng có kèm theo đáp án cho học sinh tự đối chiếu.

ĐỀ THI MÔN ĐỊA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 - MÃ ĐỀ 308

đề thi mã đề 308 môn địa kỳ thi THPTQG năm 2017 (1)
đề thi mã đề 308 môn địa kỳ thi THPTQG năm 2017 (2)
đề thi mã đề 308 môn địa kỳ thi THPTQG năm 2017 (3)
đề thi mã đề 308 môn địa kỳ thi THPTQG năm 2017 (4)
đề thi mã đề 308 môn địa kỳ thi THPTQG năm 2017 (5)
 

Dưới đây là đáp án chi tiết cho mã đề 308 môn thi Địa lý THPT Quốc Gia năm 2017, các em có thể vừa tự ôn tập và đối chiếu kết quả với bài làm của mình nhé !

thí sinh làm bài thi môn địa kỳ thi THPTQG năm 2017
 

ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 308 - MÔN THI ĐỊA LÝ THPTQG NĂM 2017

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

41

B

61

A

42

A

62

B

43

D

63

C

44

B

64

C

45

C

65

C

46

D

66

B

47

B

67

C

48

A

68

A

49

A

69

A

50

A

70

A

51

B

71

B

52

D

72

B

53

A

73

C

54

D

74

B

55

B

75

C

56

C

76

C

57

A

77

B

58

B

78

A

59

B

79

C

60

B

80

C

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề thi và đáp án mã đề 308 môn địa kỳ thi THPTQG năm 2017 để xem ở dưới đây
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Địa THPT Yên Phong số 1

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Địa lý của trường THPT Yên Phong số 1 dành cho các em học lớp 12 tham khảo.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Địa chuyên Nguyễn Trãi lần 2

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Địa có đáp án của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương lần 2 dành cho các em học sinh 12 tham khảo.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Địa chuyên Nguyễn Trãi

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Địa có đáp án của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương dành cho các em học sinh 12 tham khảo.

Back to top