Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh Kiên Giang 2022

Xuất bản ngày 28/04/2022 - Tác giả:

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Kiên Giang năm học 2022-2023 chi tiết và tuyển tập đề thi vào 10 môn Anh Kiên Giang các năm.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Kiên Giang năm học 2022-2023 nhanh nhất cùng đáp án chi tiết. Mời các bạn xem ngay dưới đây.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh Kiên Giang 2022

Đề thi và đáp án môn Anh kỳ thi vào lớp 10 năm 2022 tại tỉnh Kiên Giang sẽ được Đọc Tài Liệu cập nhật ngay khi môn thi kết thúc. Tham khảo đề thi và đáp án môn Anh Kiên Giang các năm trước bên dưới:

Xem thêm thông tin:

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Kiên Giang năm học 2021

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh sẽ diễn ra vào ngày 17/6/2021, vì vậy đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Kiên Giang 2021 chính thức sẽ được cập nhật ngay lập tức khi kết thúc thời gian thi.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh Kiên Giang 2021 trang 1
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh Kiên Giang 2021 trang 2
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh Kiên Giang 2021 trang 3
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh Kiên Giang 2021 trang 4

Ngoài ra, Doctailieu mời các em tham khảo chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Kiên Giang cùng điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Kiên Giang qua các năm để đưa ra các lựa chọn nguyện vọng thật đúng đắn.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Kiên Giang các năm trước

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Kiên Giang 2018

A. MULTIPLE CHOICE TEST (8 marks)
PART I: PRONUNCIATION (1 mark)

Choose the went whose stressed pattern is different from that of the others.

1. A. design          B. improve           C. enjoy            D. mention

2. A. separate       B. religion            C. pagoda         D. effective

3. A. cnvironment  B. mausoleum     C. compulsory    D. communicate

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

4. A. musicians      B. highlands        C. assignments     D. problems

5. A. embroidered   B. encouraged     C. controlled         D. experienced

Put your answers in this box with letter A, B, C or D

PART II: VOCABULARY AND GRAMMAR (4 marks)

Choose the best answer from the four options given (A, B, C or D) to complete each sentence.

1. Companies now realize that ______ want products that will not only work effectively, but also save money.

A. consumers           B. consumes            C. consumption            D. consumed

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi Anh vào lớp 10 Kiên Giang 2018

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Kiên giang 2017

đề thi Anh vào lớp 10 năm 2017 Kiên Giang

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi Anh vào lớp 10 năm 2017 Kiên Giang

Trên đây là nội dung đáp án đề thi vào 10 môn Anh tỉnh Kiên Giang năm 2022 và các năm trước đó để các em đối chiếu, thử sức với các đề khác nhau. Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 này.

Xem thêm: Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM