Đề thi tuyển sinh vào 10 chuyên Sử của tỉnh Cà Mau năm 2020

Xuất bản ngày 14/05/2021 - Tác giả:

Đề thi tuyển sinh vào 10 chuyên Sử của tỉnh Cà Mau năm 2020 dành cho các em học sinh lớp 9 muốn ôn thi vào lớp 10 chuyên Sử thử sức tại nhà.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Sử năm 2020 của tỉnh Cà Mau được ĐọcTàiLiệu cập nhật giúp các em học sinh tham khảo.

Chi tiết đề thi vào lớp 10 môn Lịch sử chuyên của tỉnh Cà Mau như sau:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 - THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2020-2021

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Môn thi: Lịch sử (Chuyên)

Ngày thi: 25/07/2020

Thời gian: 150 phút (không kể giao đề)

Câu 1: (3.0 điểm)

Căn cứ vào bảng dữ liệu dưới đây, em hãy làm sáng tỏ những công lao to lớn của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam (1919 – 1930)? Cho biết trong những công lao đó, công lao nào là to lớn nhất? Vì sao?

Thời gianSự kiện chính
18/6/1919Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Véc-xai (Pháp) bản Yêu sách của nhân dân An Nam.
7/1920Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin.
12/1920Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội Đảng Xã hội Pháp họp ở Tua, bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.
1921 - 1923Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa ở Pa-ri. Người viết nhiều bài cho các báo Người cùng khổ, báo Nhân đạo, Đời sống công nhân và tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp, ...
6/1923Nguyễn Ái Quốc từ Pháp sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế Nông dân. Sau đó Người ở lại Liên Xô vừa làm việc, vừa nghiên cứu học tập.
11/1924Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô về Quảng Châu (Trung Quốc) để trực tiếp truyền bá lý luận cách mạng giải phóng dân tộc.
6/1925Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.
Đầu năm 1930Nguyễn Ái Quốc triệu tập và chủ trì Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và soạn thảo Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt của Đảng

(Nguồn: Sách giáo khoa Lịch sử 9, NXBGDVN, 2016) 

Câu 2:(2,0 điểm).

Trình bày nội dung cơ bản của Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương (1954)? Đánh giá tác động của Hiệp định Giơ-ne-vơ đối với cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược (1945 – 1954) của nhân dân Việt Nam?

Câu 3: (2.0 điểm).

So sánh những điểm giống và khác nhau về âm mưu, thủ đoạn) giữa hai chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965) và chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965 - 1968) của Mĩ thực hiện trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam?

Câu 4:(3.0 điểm).

Khái quát quá trình hình thành và phát triển của tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) từ khi thành lập đến năm 2000? Theo em, khi gia nhập tổ chức ASEAN, Việt Nam đứng trước những cơ hội và thách thức gì?

- HẾT -

Trên đây là toàn bộ nội dung của đề thi vào 10 môn địa lý THPT chuyên của tỉnh Cà Mau được Đọc Tài Liệu thực hiện sau khi kì thi chính thức diễn ra.

Có thể các em quan tâm:

Điểm thi tuyển sinh lớp 10 Cà Mau
Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Cà Mau

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM