Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bình Phước 2021-2022

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bình Phước năm học 2021-2022 chính thức có đáp án. Tuyển tập đề thi vào 10 Bình Phước môn Toán các năm.

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Bình Phước năm học 2021-2022 chính thức được Đọc tài liệu cập nhật nhanh nhất kèm đáp án chi tiết. Tham khảo ngay nội dung đề thi và đáp án bên dưới

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bình Phước 2021-2022

Ngay khi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Bình Phước diễn ra ngày 07/06/2021, đề thi vào 10 môn Toán chính thức sẽ được Đọc Tài Liệu cập nhật.

2. Hai ô tô khởi hành cùng một lúc để đi từ địa điểm A đến địa điểm B cách nhau 120 km. Vận tốc ô tô thứ hai lớn hơn vận tốc ô tô thứ nhất là 10 km/h nên ô tô thứ hai đến B trước ô tô thứ nhất 24 phút. Tính vận tốc của mỗi ô tô.

Câu 4. (1,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH và đường trung tuyến AM. Biết AB = 9cm; AC = 12cm . Hãy tính BC, AH, AM và diện tích tam giác ABM.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bình Phước 2021-2022

Đáp án đề Toán vào 10 Bình Phước 2021

Câu 1.

1.

\(A=\sqrt{49}-\sqrt{25} = 7 - 5 = 2\)

\(B=\sqrt{5}+\sqrt{(3-\sqrt{5})^{2}} = \sqrt{5}+ 3-\sqrt{5} = 3\)

2.

a) Đk: x>0

\(P=\frac{x-4}{\sqrt{x}+2}+\frac{x+3 \sqrt{x}}{\sqrt{x}}\)

⇔ \(P=\dfrac{(\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}-2)}{\sqrt{x}+2}+\frac{ \sqrt{x}(\sqrt{x}+3)}{\sqrt{x}}\)

\(P=\sqrt{x}-2+\sqrt{x}+3 = 2\sqrt{x}+1\)

Vậy: ...

b) P = 5 ⇔ \(2\sqrt{x}+1 = 5 ⇔\sqrt{x} = 2 ⇔ x = 4\)

KL: ...

Câu 2.

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bình Phước 2021 câu 2

Câu 3.

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bình Phước 2021 câu 3

2.

Gọi vận tốc của ô tô thứ nhất là x (km/h) (x >0) => Thời gian đi hết AB là \(\dfrac{120}{x}\) (giờ)

Gọi vận tốc của ô tô thứ nhất là y (km/h) (y >10)=> Thời gian đi hết AB là \(\dfrac{120}{y}\) (giờ)

Đổi 24 phút = \(\dfrac{2}{5}\) giờ.

Theo dữ kiện ta dễ dàng có được hệ phương trình sau: (phần này các em cần lý luận ra từng phương trình để đạt điểm tối đa.)

\(\left\{\begin{array}{l} \frac{120}{x}-\frac{120}{y}=\frac{2}{5} \\ y-x=10 \end{array}\right. ⇔\left\{\begin{array}{l} x = 50 (t/m) => y = 60\\ x=-60(ko\,\, t/m) \end{array}\right. \)

KL: ....

Câu 4
Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bình Phước 2021 câu 4

Bổ sung:

\(S_{△ABM} = \dfrac{1}{2}AH. BM = \dfrac{1}{2} .  7.2. 7.5 = 27 (cm^2)\)

Câu 5.

hình câu 5 đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bình Phước 2021

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bình Phước 2021 câu 5

c)

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bình Phước 2021 câu 5 ý c

Luyện giải đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bình Phước để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi nhé:

Tổng hợp đề thi vào lớp 10 môn Toán Bình Phước các năm

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2020

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 Bình Phước (có đáp án)

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 Bình Phước (có đáp án)

Đề thi vào 10 môn Toán năm 2019

Câu 1 (2.0 điểm)

 1. Tính giá trịn biển thức sau: \(A=3 \sqrt{49}-\sqrt{25}\)                          \(B=\sqrt{(3+2 \sqrt{5})^{3}}-\sqrt{20}\)
 2. Cho biểu thức \(P=\left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}+\frac{\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}}\right) \cdot \frac{\sqrt{x}+1}{3} \) với x>0 và \(x \neq 1\)

a) Rút gọn biểu thức P

b) Tìm giá trị cảu x để P=1

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bình Phước năm 2019 (có đáp án)

Đề toán tuyển sinh lớp 10 năm 2018

Câu 1 (2.0 điểm)

 1. Tính giá trị của các biểu thức: \(M=\sqrt{16}+\sqrt{25}\)                          \(N=\sqrt{(\sqrt{5}-1)^{2}}-\sqrt{5}\)
 2. Cho biểu thức \(P=1+\frac{x-\sqrt{x}}{\sqrt{x-1}}\), với \(x \geq 0\) và \(x \neq 1\)

a) Rút gọn biểu thức P.

Tìm giá trị cảu x để P>3

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 tỉnh Bình Phước năm 2018

  Đọc tài liệu vừa gửi tới các em nội dung chi tiết để toán tuyển sinh lớp 10 năm 2021 Bình Phước và tổng hợp đề thi vào 10 môn Toán các năm trước.

  Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.

  Xem thêm thông tin tuyển sinh:

  Cao Linh (Tổng hợp)
  Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
  Rồi
  Chưa

  CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM