Đáp án đề thi Toán vào 10 Tuyên Quang năm 2020

Đáp án đề thi Toán vào 10 Tuyên Quang 2020 mã 001, 004, 006 gồm lời giải chi tiết các câu hỏi trong đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 Tuyên Quang.

 NEW: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Tuyên Quang 2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 Tuyên Quang và đáp án được ĐọcTàiLiệu cập nhật giúp các em học sinh tham khảo, so sánh kết quả với bài thi của mình.

NEW: Đáp án đề thi Văn vào 10 Tuyên Quang năm 2020

Đáp án đề tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán Tuyên Quang 2020

Đáp án mã đề 004

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1C11C21C
2B12D22D
3D13B23C
4C14B24C
5A15A25C
6D16A26A
7B17B27C
8D18C28C
9B19B29D
10A20D30A

Câu 31

\(2x^2 + x + 1 = 2 ( 3 - x)\)

\(2x^2 + 3x - 5 = 0\)

\(2x^2 - 2x + 5 x- 5 = 0\)

\(2x (x-1)+ 5( x- 1) = 0\)

\((x-1) (2x + 5) = 0\)

\(\left[ \begin{align}& x-1=0 \\& 2x+5=0 \\\end{align} \right.\\ \)\(\left[ \begin{align}& x =1 \\& x = \dfrac{-5}{2}\\\end{align} \right.\\ \)

Đáp án đề thi Toán vào 10 Tuyên Quang năm 2020 câu 32

Đáp án mã đề 006

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1A11B21D
2D12C22A
3C13B23C
4A14C24A
5C15B25D
6D16B26D
7C17B27B
8B18D28B
9D19A29A
10C20B30C

Đáp án mã đề 001

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1D11B21C
2D12C22C
3A13B23B
4D14B24A
5A15D25B
6A16B26A
7D17C27A
8A18B28D
9C19C29C
10D20B30B

Đề thi vào lớp 10 năm 2020

Chi tiết đề thi vào lớp 10 môn Toán của tỉnh Tuyên Quang như sau:

Sở GD&ĐT Tuyên Quang

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

NĂM HỌC: 2020 - 2021

Môn: Toán

Mã đề 004:

Đáp án đề thi Toán vào 10 Tuyên Quang năm 2020 trang 1
Đáp án đề thi Toán vào 10 Tuyên Quang năm 2020 trang 2
Đáp án đề thi Toán vào 10 Tuyên Quang năm 2020 trang 3
Đáp án đề thi Toán vào 10 Tuyên Quang năm 2020 trang 4

Mã đề 006:

Đáp án đề thi Toán vào 10 Tuyên Quang năm 2020 mã đề 006 trang 1
Đáp án đề thi Toán vào 10 Tuyên Quang năm 2020 mã đề 006 trang 2
Đáp án đề thi Toán vào 10 Tuyên Quang năm 2020 mã đề 006 trang 3
Đáp án đề thi Toán vào 10 Tuyên Quang năm 2020 mã đề 006 trang 4

-/-

Các môn thi khác

• Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Văn năm 2020 Tuyên Quang

• Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Tuyên Quang

Trên đây là toàn bộ nội dung của đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 nằm trong tuyển tập Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Tuyên Quang được Đọc Tài Liệu thực hiện sau khi kì thi chính thức diễn ra. Với nội dung này các em có thể so sánh đối chiếu kết quả bài thi của mình!

Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành hữu ích với bạn trong kỳ thi này.

Cập nhật ngày 04/06/2021 - Tác giả: Hoài Anh
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM