Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 Bạc Liêu

Xuất bản: 14/07/2020 - Cập nhật: 27/05/2021 - Tác giả: Giangdh

Đáp án đề thi Toán vào 10 Bạc Liêu 2020 gồm lời giải chi tiết các câu hỏi trong đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 Bạc Liêu.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 Bạc Liêu và đáp án được ĐọcTàiLiệu cập nhật giúp các em học sinh tham khảo, so sánh kết quả với bài thi của mình.

NEW: Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bạc Liêu 2021 (có đáp án)

Đề thi vào lớp 10 năm 2020

Chi tiết đề thi vào lớp 10 môn Toán của tỉnh Bạc Liêu như sau:

Sở GD&ĐT Bạc Liêu

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

NĂM HỌC: 2020 - 2021

Môn: Toán

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 Bạc Liêu

Đáp án đề tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán Bạc Liêu 2020

Câu 1. 

a)  \(A = 2\sqrt{3} + 5\sqrt{48} + \sqrt{125} -5\sqrt{5}\)

\(= 2\sqrt{3} + 20\sqrt{3} +5\sqrt{5}-5\sqrt{5}\)

\(22\sqrt{3}\)

b)

Điều kiện xác định x ≥ 4/3

Câu 2.

a. \(\left\{ \matrix{ 3x + 4y = 5 \hfill \cr x - 4y = 3 \hfill \cr} \right.\) ⇔ \(\left\{ \matrix{ 4x = 8 \hfill \cr x - 4y = 3 \hfill \cr} \right.\)

\(\left\{ \matrix{ x = 2 \hfill \cr y = \dfrac{-1}{4} \hfill \cr} \right.\)

KL: ...

b. Ta có (P) y = 2x² và (d): y = 3x + b tiếp xúc thì giao điểm sẽ là nghiệm của phương trình

2x² = 3x + b  ⇔ 2x² - 3x - b = 0 (*)

(P) và (D) tiếp xúc => (*) có một nghiệm duy nhất => △ = 0

△ = 3² - 4.2.(-b) = 9 + 8b = 0

⇔ b = \(\dfrac{-9}{8}\)

KL: ...

Câu 3.

a)

Với m = 4, ta có:

\(x^2 - 3x - 4 = 0\)

\(\Leftrightarrow (x-4)(x+1) = 0\)

\(\Leftrightarrow \left[ \matrix{ {x} = 4 \hfill \cr {x} = -1 \hfill \cr} \right.\)

KL...

b)

Ta có:

\(\Delta = (m-1)^2 + 4m = m^2 + 2m + 1 = (m+1)^2 \geq 0\) với mọi m

hay phương trình (1) luôn có nghiệm với mọi giá trị của m (đpcm).

c)

Để (1) có hai nghiệm phân biệt ⇔ △ > 0 ⇔ m ≠ -1.

Áp dụng hệ thức Vi-ét ta có:

\(\left\{ \matrix{ x_1+x_2 = m-1 \hfill \cr x_1x_2 = -m \hfill \cr} \right.\)

Ta có:

\(x_1(3+x_1) + x_2 (3+ x_2) = -4\)

\(\Leftrightarrow x_1^2 + x_2^2 + 3(x_1 + x_2 )= -4\)

\(\Leftrightarrow (x_1+ x_2)^2 - 2x_1x_2 + 3(x_1 + x_2 )= -4\)

\(\Leftrightarrow (m-1)^2 + 2m + 3(m-1 )= -4\)

\(\Leftrightarrow m^2 + 3m + 2= 0\)

\(\Leftrightarrow (m+2)(m+1) = 0\)

\(\Leftrightarrow \left[ \matrix{ m = -2 &(tm) \hfill \cr m = -1 &(loại) \hfill \cr} \right.\)

Câu 4.

câu 4 đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 Bạc Liêu

a)

Theo giả thiết ta có ∠MEI = 90°.

Vì MA là tiếp tuyến tại A của (O) ⇒ ∠MAO = ∠MAI = 90° = ∠MEI ⇒ A và E cùng thuộc đường tròn đường kính MI

Hay tứ giác MAIE nội tiếp (đpcm).

-/-

Các môn thi khác

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Văn năm 2020 Bạc Liêu

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Bạc Liêu

Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành hữu ích với bạn trong kỳ thi này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM