Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Hóa năm 2020 Cao Bằng (có đáp án)

Xuất bản: 17/07/2020 - Cập nhật: 27/07/2020 - Tác giả:

Đáp án đề thi Hóa vào 10 Cao Bằng 2020 gồm lời giải chi tiết các câu hỏi trong đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Hóa năm 2020 Cao Bằng.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Hóa năm 2020 Cao Bằng và đáp án được ĐọcTàiLiệu cập nhật giúp các em học sinh tham khảo, so sánh kết quả với bài thi của mình.

Đề thi vào lớp 10 năm 2020

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Hóa năm 2020 Cao Bằng

Chi tiết đề thi vào lớp 10 môn Hóa của tỉnh Cao Bằng như sau

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CAO BẰNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2020 2021

Môn: Hóa Học.

Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề

(Đề thi có 01 trang)

Câu 1: (3,0 điểm)

1. Cho các hợp chất có công thức hóa học sau: CaO, C2H5OH, HCl, CH3COOH.

a. Gọi tên các hợp chất trên.

b. Trong các hợp chất trên, hợp chất nào là hợp chất vô cơ? Hợp chất nào là hợp chất hữu cơ?

2. Hãy sắp xếp các kim loại sau theo mức độ hoạt động hóa học tăng dần?

Cu, Zn, Na, Ag.

3. Nêu hai ứng dụng của nhóm trong thực tế mà em biết?

Câu 2: (2,0 điểm)

1. Viết các phương trình hóa học thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau (ghi điều kiện phản ứng, nếu có).

\(\overset {1} \rightarrow \) SO2 \(\overset {2} \rightarrow \)SO3 \(\overset {3} \rightarrow \)H2SO4 \(\overset {4} \rightarrow \)Na2SO4

2. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất khí sau: CH4, C2H4, CO2. Viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.

Câu 3: (2,0 điểm)

Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học cho mỗi thí nghiệm sau:

1. Rắc bột nhôm trên ngọn lửa đèn cồn.

2. Nhúng đinh sắt sạch vào ống nghiệm chứa dung dịch CuSO4.

Câu 4: (2,0 điểm)

Cho 200ml dung dịch NaOH 1M tác dụng vừa đủ với dung dịch MgCl2, cho đến khi phản ứng kết thúc.

1. Viết phương trình hóa học.

2. Tính khối lượng kết tủa và nồng độ mol của dung dịch sau phản ứng (coi thể tích dung dịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể).

3. Lọc lấy hoàn toàn kết tủa trên đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì thu được bao nhiêu gam chất rắn?

Câu 5: (1,0 điểm)

Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm CH4, C2H4 rồi dẫn toàn bộ sản phẩm thu được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Sau khi phản ứng kết thúc, thấy khối lượng bình đựng Ca(OH)2 tăng thêm 28,4 gam. Xác định thành phần % theo thể tích mỗi chất khí trong hỗn hợp ban đầu,

(Cho biết: Ca = 40, H = 1, O = 16, C = 12, Mg = 24, Na = 23, Cl = 35,5)

Đáp án đề tuyển sinh vào lớp 10 môn Hóa Cao Bằng 2020

Dự kiến: Đáp án đề thi tuyển sinh vào 10 môn Hóa tỉnh Cao Bằng năm 2020 sẽ được cập nhật sau khi kết thúc thời gian thi chính thức 30 - 40 phút

Câu 1. (3,0 điểm) 

1.

a) Tên các chất:

CaO: canxi oxit

C2H5OH rượu etylic

HCl: axit clohidric.

CH3COOH: axit axetic.

b) Những hợp chất vô cơ là: CaO, HCL

Những hợp chất hữu cơ là: C2H5OH, CH3COOH

2. Mức độ hoạt động hóa học tăng dần Ag Cu Zn Na.

3. Hai ứng dụng thực tế của nhôm là:

+ Nhôm được sử dụng đồ dùng gia đình: xong, chậu...

+ Nhôm được sử dụng làm vật kệu xây dựng khung nhôm của sổ..

Câu 2: (2,0 điểm)

1.

(1) S + O2 -> SO2

(2) SO2 + O2 -> SO3

(3) SO3 + H2O -> H2SO4

(4) H2SO4 + 2NaOH -> Na2SO4 + 2h20

2.

Dẫn các khí vào ống thí nghiệm khác nhau

Cho các khí đi qua nước vôi trong ( dư) Khí làm nước vôi trong đục là CO2

CO2 + Ca(OH)2 → →CaCO3+H2o

khí không làm đục nước vôi trong là CH4, C2H4

Dẫn khí còn lại đi qua dung dịch Brom

Dư Khí làm dung dịch Brom mất màu là C2H4

C2H4 + Br2 → C2HBr2

Khí còn lại là : CH4

Câu 3: (2,0 điểm)

1.

Có chất rắn màu trắng xuất hiện.

4Al + 3O2 ---> 2Al2O3

2. Hiện tượng hóa học: Đinh sắt tan dần, màu xanh của dung dịch CuSO4 nhạt dần. Sau 1 thời gian lấy đinh sắt ra thì thấy 1 lớp kim loại màu đỏ gạch bám ngoài (đó chình là đồng) .

PTHH: Fe + CuSO4 -> FeSO4 + Cu

Câu 4: (2,0 điểm)

1. PTHH: MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2↓ + 2NaCl(1)

2. Ta có nNaOH = \(V.C_M\) = 0,2.1 = 0,2 mol

Theo PTHH (1)  \(nMg(OH)2 = \dfrac{1}{2}nNaOH = \dfrac{1}{2}.0,2 = 0,1\)(mol)

Khối lượng kết tủa là: mMg(OH)2 = 0,1. 58  = 5,8(g)

Do phản ứng vừa đủ nên dung dịch sau phản ứng chỉ có NaCl

Theo PTHH (1): nNaCl = nNaOH = 0,2(mol)

Nồng độ mol của NaCl

\(C_{MNaCl} = \dfrac{nNaCl}{Vdd} = \dfrac{0,2}{0,2} =1(M) \)
3. Phản ứng nung kết tủa Mg(OH)2:

Mg(OH)2 → MgO + H2O

Theo PTHH (2) nMgO = nMg(OH)2 = 0,1(mol)

Khối lượng chất rắn mMgO = 0,1.40 = 4(g)

Câu 5: (1,0 điểm)

Gọi số mol của CH4 và C2H4 lần lượt là a và b.

Ta có số mol khí ban đầu là:

\(a+b = \dfrac{6,72}{22,4} = 0,3\) (mol)  (1)

Phản ứng khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí đã cho là:

CH4 + 2 O2  \( \rightarrow\)  2 H2O + CO2

a                         2a           a

C2H4 + 3 O2  \( \rightarrow\)  2 H2O + 2 CO2

b                            2b           2b

Dẫn toàn bộ sản phẩm sang dung dịch Ca(OH)2 dư, ta có phản ứng:

Ca(OH)2 + CO2  \( \rightarrow\)  CaCO3 + H2O

Phản ứng không có khí thoát ra, nên khối lượng tăng thêm chính là khối lượng H2O và CO2 dẫn vào:

\(M_{H2O}.(2a+2b) + M_{CO2}. (a+2b) = 28,4\) (g)

\(⇒ 18(2a+2b) + 44 (a+2b) = 28,4 \)

\(⇒ 80a + 124b = 28,4 \)  (2)

Từ (1) và (2) giải hệ phương trình ta có:

a = 0,2 (mol), b = 0,1 (mol)

Phần trăm thể tích mỗi chất khí ban đầu là:

\(\%_{CH4} = \dfrac{0,2}{0,3} = 66,67 \%\)

\(\%_{C2H4} = \dfrac{0,1}{0,3} = 33,33 \%\)

(Nếu không thấy lời giải, các em bấm F5 để cập nhật lại hoặc có thể vào đây đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Hóa năm 2020 Cao Bằng )

-/-

Các môn thi khác

• Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Văn năm 2020 Cao Bằng

• Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 Cao Bằng

Trên đây là toàn bộ nội dung của đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Hóa năm 2020 của tỉnh Cao Bằng được Đọc Tài Liệu thực hiện sau khi kì thi chính thức diễn ra. Với nội dung này các em có thể so sánh đối chiếu kết quả bài thi của mình!

Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành hữu ích với bạn trong kỳ thi này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM