Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Địa 2017 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

Xuất bản: 20/05/2021 - Tác giả:

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Địa 2017- Lê Hồng Phong Nam Định chắc chắn là tài liệu giúp em ôn thi vào 10 chuyên Địa ngay lúc này.

Đọc Tài Liệu xin gửi tới các em đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Địa lý chuyên năm học 2017 - 2018 của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định) được cập nhật nhanh nhất!

Đề thi vào 10 chuyên Địa Lê Hồng Phong năm 2017

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN

Năm học: 2017 - 2018

Môn: Địa lí (chuyên)

Thời gian làm bài:150 phút.

Câu I. (1,5 điểm)

Trình bày đặc điểm địa hình vùng núi Đông Bắc của nước ta. Địa hình có ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu của vùng?

Câu II. (1,5 điểm)

Cho bảng số liệu sau:

Tỉ suất sinh và tỉ suất tử nước ta giai đoạn 1979 - 2012. (Đơn vị: %)

NămTỉ suất sinhTỉ suất tử
197932,27,2
198931,38,4
199923,67,3
200917,66,8
201216,97,1

1. Tính tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta giai đoạn 1979 - 2012.

2. Nhận xét và giải thích nguyên nhân sự biến động của tỉ suất sinh, tỉ suất tử và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên nước ta qua các năm.

Câu III. (2,0 điểm)

Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức được học.

1. Kể tên các trung tâm du lịch quốc gia. Chứng minh nước ta có tài nguyên du lịch tự nhiên rất phong phú và đa dạng?

2. Nhận xét về giá trị và cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi nước ta trong tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp giai đoạn 2000 - 2007. Vì sao cần đẩy mạnh chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính trong nông nghiệp nước ta hiện nay?

Câu IV. (2,5 điểm)

Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức được học.

1. Cho biết mỗi huyện đảo sau đây: Cồn Cỏ, Bạch Long Vĩ, Phú Quý, Hoàng Sa thuộc tỉnh (thành phố) nào?

“Fomorsa gây sự cố ô nhiễm môi trường biển” là một trong 10 sự kiện kinh tế - xã hội nổi bật năm 2016 (do Thời báo kinh tế Việt Nam bình chọn). Dựa vào kiến thức được học và hiểu biết của bản thân, hãy phân tích những hậu quả do sự cố trên gây ra đối với sự phát triển kinh tế - xã hội - môi trường vùng ven biển miền Trung?

2. Kể tên các nhà máy thủy điện thuộc vùng trung du miền núi phía Bắc và phân tích ý nghĩa của việc phát triển nhà máy thủy điện đối với phát triển kinh tế - xã hội của vùng?

Câu V. (2,5 điểm)

Cho bảng số liệu sau.

Diện tích, năng suất và sản lượng lúa nước ta giai đoạn 1995 - 2014.

Năm

Diện tích

(nghìn ha)

Năng suất

(tạ/ha)

Sản lượng

(nghìn tấn)

19956765,636,924963,7
20007666,342,432529,5
20057329,248,935832,9
20087422,252,338729,8
20147816,057,544942,0

1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng về diện tích, năng suất, sản lượng lúa nước ta giai đoạn 1995 - 2014.

2. Nhận xét và giải thích nguyên nhân sự tăng trưởng đó.

-HẾT-

Lưu ý: Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam

Đáp án đề thi vào 10 chuyên Địa Lê Hồng Phong năm 2017

Câu I.

1. Trình bày đặc điểm địa hình vùng núi Đông Bắc của nước ta?

- Giới hạn: Nằm ở tả ngạn sông Hồng.

- Đặc điểm:

+ Gồm 4 cánh cung lớn mở rộng ra ở phía Bắc và phía Đông; vùng đồi (trung du) phát triển rộng. Địa hình nghiêng theo hướng Tây Bắc

- Đông Nam với đồi núi thấp là chủ yếu; địa hình caxtơ ở đây khá phổ biến.

+ Địa hình chia thành: vùng thượng nguồn sông Chảy là các đỉnh núi cao trên 2000m; giáp biên giới giới Việt - Trung là khối núi đá vôi đồ sộ Hà Giang, Cao Bằng; trung tâm là vùng đồi núi thấp.

+ Theo hướng các dãy núi là các thung lũng sông cũng chạy theo hướng cánh cung như sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam...

2. Đặc điểm đó có ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu của vùng? Địa hình núi thấp với các cánh cung đã tạo nên hành lang hút gió mùa Đông Bắc vì vậy mùa đông ở đây lạnh nhất cả nước; mùa đông ở đây cũng đến sớm hơn và kết thúc muộn hơn so với các vùng khác.

Câu II

1. Tính tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta từ năm 1979 - 2012.

- Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta từ năm 1979 - 2012

Đơn vị : %

Năm19791989199920092012
Gia tăng dân số tự nhiên2,502,291,631,080,98

( Tính được 2 - 3 phép tính đúng: 0,25 điểm; từ 4 - 5 phép tính đúng: 0,5 điểm)

2. Nhận xét và giải thích nguyên nhân sự biến động tình hình dân số nước ta qua các năm.

- Tỉ suất sinh của nước ta liên tục giảm : (dẫn chứng), giảm nhanh hơn tỉ suất tử. Nguyên nhân: do thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, trình độ mức sống được nâng lên, kinh tế ngày càng phát triển...

- Tỉ suất tử có sự biến động qua các giai đoạn xu hướng chung là giảm, nhất là giai đoạn 1989 - 2009, sau đó lại tăng dần: (dẫn chứng). Nguyên nhân: là do các tiến bộ vượt bậc về y tế và giáo dục nên tỉ suất tử giảm. Tỉ suất tử có xu hướng tăng gần đây là do già hóa dân số.

- Ti lệ gia tăng dân số tự nhiên liên tục giảm (dẫn chứng) là do tỉ suất sinh giảm liên tục, nhờ thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình...

Câu III

1. Kể tên các trung tâm du lịch quốc gia. Chứng minh tài nguyên du lịch tự nhiên nước ta rất phong phú và đa dạng?

- Có 4 trung tâm du lịch quốc gia : Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

- Tài nguyên du lịch tự nhiên nước ta rất phong phú và đa dạng.

+ Địa hình: đa dạng với nhiều loại địa hình thích hợp cho hoạt động du lịch như địa hình Caxtơ (200 hang động), các di sản thiên nhiên thế giới, bãi tắm đẹp ...

+ Khí hậu: nhiệt đới ẩm gió mùa, khí hậu phân hóa đa dạng với nhiều cảnh quan khác nhau tạo điều kiện để phát triển nhiều loại hình du lịch khác nhau.

+ Nguồn nước: có nhiều sông ngòi, hồ, suối nước khoáng... (dẫn chứng) có gíá trị đặc biệt trong phát triển du lịch.

+ Sinh vật: với 30 vườn quốc, 8 khu dự trữ sinh quyển thế giới... có giá trị lớn về du lịch

2. Nhận xét về giá trị và cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi nước ta trong tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp giai đoạn 2000 - 2007. Tại sao cần đẩy mạnh chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính trong nông nghiệp nước ta hiện nay?

- Nhận xét về giá trị và cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi nước ta trong tổng giá trị ngành nông nghiệp giai đoạn 2000 - 2007.

+ Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi nước ta từ năm 2000 – 2007: tăng từ 24924,02 tỉ đồng lên 57812,14 tỉ đồng; tăng gấp 2,3 lần.

+ Cơ cấu giá trị ngành chăn nuôi nước ta trong tổng giá trị ngành nông nghiệp từ năm 2000 - 2007: có xu hướng tăng từ 19,3% lên 24,4 %; tăng 5,1%.

- Tại sao cần đẩy mạnh chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính trong nông nghiệp nước ta hiện nay vì:

+ Chăn nuôi có vai trò quan trọng trong đời sống và sản xuất: cung cấp thực phẩm cho con người, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, là mặt hàng xuất khẩu có giá trị.... Nước ta có điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội thuận lợi cho phát triển chăn nuôi.

+ So với trồng trọt thì chăn nuôi vẫn chiếm tỉ trọng giá trị còn thấp chưa tương xứng với tiềm năng. Đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính là phù hợp với xu hướng phát triển chung của nền nông nghiệp toàn diện đáp ứng nhu cầu càng cao của thị trường.

Câu IV.

1 . Cho biết mỗi huyện đảo sau đây : Cồn Cỏ, Bạch Long Vĩ, Phú Quý, Hoàng Sa thuộc tỉnh (thành phố) nào?.

“Fomorsa gây sự cố ô nhiễm môi trường biển” là một trong 10 sự kiện KT – XH nổi bật năm 2016 (do thời báo kinh tế Việt Nam bình chọn). Dựa vào kiến thức được học và hiểu biết của bản thân, hãy phân tích những hậu quả do sự cố trên gây ra đối với sự phát triển kinh tế - xã hội - môi trường vùng ven biển miền Trung nước ta?

- Tên các tỉnh (thành phố) có huyện đảo:

+ Phú Quý thuộc tỉnh Bình Thuận.

+ Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng.

+ Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Trị.

+ Bạch Long Vĩ thuộc thành phố Hải Phòng.

- Hậu quả của Fomursa:

+ Về kinh tế - xã hội. Gây thiệt hại năng nề về kinh tế cho một số tỉnh ở miền Trung đặc biệt là ngành thủy sản, du lịch. Về mặt xã hội: làm mất đi việc làm, ảnh hưởng xấu đến thu nhập người dân.

+ Về môi trường: nhiều loại thủy hải sản bị chết, nguồn nước ven biển bị ô nhiễm....

2. Kể tên các nhà máy thủy điện thuộc vùng trung du miền núi phía Bắc và phân tích ý nghĩa của việc phát triển nhà máy thủy điện đối với phát triển kinh tế - xã hội của vùng?

- Tên các nhà máy điện của trung du miền núi phía Bắc: Hòa Bình, Sơn La, Nậm Mu, Tuyên Quang, Thác Bà.

( Học sinh kể từ 2 - 3 nhà máy: 0,25 điểm; học sinh kể từ 4- 5 nhà máy: 0,5 điểm)

- Ý nghĩa:

+ Việc phát triển thủy điện sẽ tạo động lực mới cho sự phát triển của vùng vì thủy điện cung cấp cho vùng một nguồn năng lượng lớn đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống đồng thời cung cấp nguồn năng lượng cho cả nước thông qua đường dây tải điện 500 KW Bắc - Nam.

+ Là công trình thủy lợi cung cấp nước cho vùng về mùa khô, tiêu nước cho vùng về mùa mưa.

+ Phát triển thủy sản, du lịch.

Câu V.

1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng về diện tích, năng suất, sản lượng lúa nước ta giai đoạn 1995 – 2014.

- Tốc độ tăng trưởng về diện tích, năng suất, sản lượng lúa nước ta giai đoạn 1995 – 2014.(Đơn vị: %).

NămDiện tíchNăng suất Sản lượng
1995100.0100.0100.0
2000113.3114.9130.3
2005108.3132.5143.5
2008109.7141.7155.1
2014115.5155.8180.0

- Biểu đồ :

+ Học sinh vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng trưởng về diện tích, năng suất, sản lượng lúa giai đoạn 1995 - 2014. Biểu đồ khác không cho điểm.

+ Yêu cầu: vẽ chính xác, có tính thẩm mỹ, tên biểu đồ, chú giải, tiêu chí, số liệu, chia năm hợp lí.

( Nếu thiếu 1 - 2 yêu cầu trừ 0,25 điểm)

2. Nhận xét và giải thích nguyên nhân sự tăng trưởng đó.

- Diện tích, sản lượng, năng suất lúa nhìn chung đều tăng: (dẫn chứng)

- Tốc độ tăng diện tích, sản lượng, năng suất lúa không đều nhau: (dẫn chứng).

- Giải thích:

+ Diện tích lúa tăng chậm và không đều. Diện tích lúa tăng là do khai hoang, thâm canh tăng vụ; diện tích lúa giảm là do chuyển đổi trồng lúa sang trồng cây có giá trị cao hơn.

+ Năng suất lúa tăng tương đối nhanh do áp dụng KHKT vào sản xuất như phân bón, giống mới, máy móc.... Sản lượng lúa tăng nhanh nhất là do kết quả mở rộng diện tích, thâm canh tăng vụ đặc biệt là tăng năng suất.

Trên đây là toàn bộ nội dung của đề thi vào lớp 10 môn địa (chuyên) 2017 và các năm trước của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và một số thông tin về kỳ thi vào lớp 10 được Đọc Tài Liệu chia sẻ.

Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.

Tham khảo thêm:

Điểm thi tuyển sinh lớp 10 Nam Định

Điểm chuẩn vào lớp 10 Nam Định

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM