Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Lai Châu 2023 (có đáp án)

Xuất bản: 26/05/2023 - Tác giả:

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Lai Châu năm 2023 - 2024 được cập nhật nhanh và chính xác. Tuyển tập đề vào 10 Lai Châu môn Anh qua các năm.

Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 năm 2023 từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu kèm đáp án chi tiết bên dưới. Mời bạn đọc tham khảo!

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Lai Châu 2023

Đáp án tham khảo:

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1C11A21C
2B12A22B
3A13A23A
4A14C24C
5C15D25B
6C16C26B
7B17D27A
8B18D28C
9A19C29A
10B20B30D

31. Vietnamese farmers used to have a lot of free time after the busy crop time passed. 32. Sweet potato is considered the most popular nosh in the countryside.

33. Boiled sweet potato, cassava I peanuts are the most typically Vietnamese snacks.

34. Yes, they can.

35. I could answer all the questions.

36. you tell me the whole truth, I won't help you.

37. seen my uncle since 1990.

38. is too young to ride a motorbike.

39. that I (should) watch more English films.

40. having a very important job, he isn't particularly well-paid.

(Đáp án trong đề là đáp án của học sinh, không phải là đáp án tham khảo của chúng tôi)

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Lai Châu 2023 trang 1
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Lai Châu 2023 trang 2
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Lai Châu 2023 trang 3

Đề thi và đáp án môn tiếng Anh kì thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024 tại tỉnh Lai Châu sẽ được Đọc Tài Liệu cập nhật ngay khi môn thi kết thúc. Tham khảo đề thi và đáp án môn Anh tỉnh Lai Châu các năm trước bên dưới:

Xem thêm thông tin:

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Lai Châu 2022

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Lai Châu 2022 ảnh 1
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Lai Châu 2022 ảnh 2
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Lai Châu 2022 ảnh 3

ĐÁP ÁN

đáp án môn Anh kỳ thi vào lớp 10 năm 2022 tại tỉnh Lai Châu 

Question VI. (phần gạch chân là thông tin chính cần đảm bảo có trong câu)

1. Three main types of educational institutions are primary (elementary) schools, secondary schools and universities.

2. School is open five days a week.

3. Yes, they are.

4. Pupils have holidays at Christmas, Easter and in summer.

Question VII.

1. They said that they would visit her that morning.

2. I wish I had a car now.

3. I have studied English for 5 years.

4. Unless you work hard, you won't be successful.

5. Our city was destroyed by the storm last week. 6. Even though it/ the weather was cold, we all wore shorts.

Question VIII.

1. It takes Lan 2 hours a day to practice English with her friends.

2. I get my car washed. 3. How long have you studied in London University?

4. The baby can't stand hearing the noise every night.

5. He is not old enough to serve the army.

  Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh chung tỉnh Lai Châu 2021

  Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh chung tỉnh Lai Châu 2021 ảnh 1
  Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh chung tỉnh Lai Châu 2021 ảnh 2

  Đáp án đề thi tiếng Anh vào lớp 10 Lai châu 2021

  Question I.

  1. C

  2. B

  3. D

  4. A

  Question II.

  1. D

  2. A

  3. B

  4. C

  5. D

  Question III.

  1. Could

  2. Was watching

  3. Plant

  4. To take

  5. Are being decorated

  6. Learned/learnt

  7. Had

  8. Haven't met

  Question IV.

  1. At => in

  2. Interesting => interested

  3. And => or

  4. Information => informative

  5. Get => getting

  Question V.

  1. C

  2. D

  Question VIII.

  1. Hoa spends two hours a week (on) learning how to play the piano.

  2. This exercise must be done carefully by you now.

  3. How far is it from your place to Sapa town?

  4. My sister doesn't enjoy playing sports in her free time.

  5. She is not tall enough to reach the books on the bookshelf.

  Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh sẽ diễn ra trong thời gian tới. Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh chính thức của tỉnh Lai Châu 2021 sẽ được cập nhật ngay sau ngày 02/06/2021.

  Cùng ôn tập chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới với đề thi thử tuyển sinh lớp 10 môn Anh Lai Châu nhé:

  Đề thi thử môn Anh vào 10 trường Chuyên Lê Quý Đôn

  Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Lai Châu trang 1

  Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Lai Châu

  Xem thêm thông tin kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Lai Châu

  Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tại Lai Châu

  Trên đây là toàn bộ nội dung của đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2022 và một số thông tin về kỳ thi vào lớp 10 được chúng tôi chia sẻ nhằm giúp các em nắm được các thông tin về kỳ thi này.

  Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.

  Xem thêm: Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022

  Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
  Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
  Hủy

  CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM