Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Cà Mau năm 2021

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Cà Mau năm học 2021-2022 (có đáp án) được cập nhật nhanh và chính xác. Tuyển tập đề vào 10 Cà Mau môn Anh qua các năm.

Chính thức đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh chung thi vào Chuyên tỉnh Cà Mau năm học 2021-2022 kèm đáp án được cập nhật nhanh nhất bên dưới. Mời bạn đọc tham khảo

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Cà Mau 2021

I. PHONETICS

Part 1

1. D2. D3. A4. D5. C

Part 2

1. C2. A3. B4. C5. A

II. VOCABULARY AND GRAMMAR

Part 1

1. D2. C3. A4. B5.A
6. C7. B8. D9. B10. A
11. D12. B13. C14. B15. B

Part 2

1. is

2. were playing

3. hasn't written

4. be taken

Part 3

1. important

2. increasingly

3. designers

4. usnuccessful

5. carefully

Part 4

1. B2. B3. C4. C5. B

III. READING

Part 1

1. C2. D3. D4.B5. B
6. C7. A8. A9. C10. D

Part 2

1. F

2. F

3. T

4. F

5. T

Part 3

1. B2. A3. D4. E5. C

Part 4

1. B2. B3. C4. D5. A
6. C7. A8. A9. A10. C

IV WRITING

Part 1

1. us three hours to paint that door

2. part in those outdoor activities

3. ba carry those books back home

4. using public buses instead of motorbikes?

Part 2

1. Neither Jim nor Carol has got a car.

2. This exercise is too hard for me to do.

3. Some people who had exposed to so many people before they got health check result were diagnosed with having Covid-19.

4. He attends the course as he needs to improve his writing.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Cà Mau 2021

Đề thi môn Tiếng Anh chung thi vào Chuyên chính thức sẽ được cập nhật ngay sau khi kỳ thi diễn ra ngày 11/06/2021.Cùng ôn tập với đề thi các năm trước và bộ đề thi thử môn Anh tỉnh Cà Mau để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới:

Tuyển tập đề thi vào 10 Cà Mau môn Anh

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2020đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2020 Cà Mau trang 1

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2020 Cà Mau

Đề thi thử

Đề thi thử môn Anh vào lớp 10 trường THPT Cà Mau - Cà MauĐề thi thử môn Anh vào lớp 10 trường THPT Cà Mau - Cà Mau trang 1

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi thử môn Anh vào lớp 10 trường THPT Cà Mau - Cà Mau

Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh năm 2019 THPT chuyên Phan Ngọc Hiển

I-Choose the best answer:

1. Annette is a short story writer. She .......several books of short stories, and the ........several rewards for her books.

A. wrote/won

B. has written/won

C. writes/win

D. has written/ has won

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh năm 2019 chuyên Phan Ngọc Hiển

Trên đây là toàn bộ nội dung của đề thi thử vào lớp 10 môn Anh năm 2021 của tỉnh Cà Mau mà Đọc Tài Liệu chia sẻ nhằm giúp các em nắm được các thông tin về kỳ thi này.

Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.

Xem thêm

Cao Linh (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM