Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Tiền Giang 2022

Xuất bản ngày 18/06/2022 - Tác giả:

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Tiền Giang năm học 2022 - 2023 chi tiết cùng tuyển tập đề thi vào 10 môn Anh Tiền Giang các năm.

Cập nhật Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Tiền Giang năm học 2022 - 2023 nhanh nhất cùng đáp án chi tiết. Mời các bạn xem ngay dưới đây.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Tiền Giang 2022

ĐÁP ÁN

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1A11D21C31D41B51A
2B12C22A32A42A52D
3B13C23C33A43A53A
4A14D24B34C44B54B
5C15B25C35D45C55C
6C16A26A36C46C56C
7B17A27B37B47B
8D18B28C38C48A
9B19B29D39D49D
10B20B30B40A50C

Đề thi và đáp án môn Anh kỳ thi vào lớp 10 năm 2022 tại tỉnh Tiền Giang sẽ được Đọc Tài Liệu cập nhật ngay khi môn thi kết thúc. Tham khảo đề thi và đáp án môn Anh Tiền Giang các năm trước bên dưới:

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Tiền Giang 2022 mã 114 trang 1
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Tiền Giang 2022 mã 114 trang 2
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Tiền Giang 2022 mã 114 trang 3
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Tiền Giang 2022 mã 114 trang 4

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Tiền Giang 2022 mã 114 trang 5
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Tiền Giang 2022 mã 114 trang 6

Xem thêm thông tin:

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn AnhTiền Giang năm học 2021

Kỳ thi vào lớp 10 của tỉnh diễn ra vào ngày 04/6/2021, vì vậy đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Tiền Giang  2021 chính thức sẽ được cập nhật ngay lập tức khi kết thúc thời gian thi. 

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Tiền Giang 2021 trang 1
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Tiền Giang 2021 trang 2
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Tiền Giang 2021 trang 3
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Tiền Giang 2021 trang 4
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Tiền Giang 2021 trang 5
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Tiền Giang 2021 trang 6

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Tiền Giang 2021

Mã đề 351

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1C11C21A31B41D51A
2B12C22C32C42C52B
3B13A23D33B43B53C
4B14B24B34C44C54A
5D15C25D35C45C55A
6A16C26A36A46B56D
7C17B27D37C47B
8D18B28B38B48D
9A19A29D39D49D
10D20A30C40C50B

Trong thời gian ôn luyện, các em có thể thử sức thêm với bộ đề thi thử vào 10 môn Anh Tiền Giang của các trường trên địa bàn tỉnh để củng cố kiến thức. Ngoài ra, Doctailieu mời các em tham khảo chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Tiền Giang cùng điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Tiền Giang qua các năm.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Tiền Giang các năm trước

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Tiền Giang 2020

đề thi Anh vào 10 năm 2020 tỉnh Tiền Giang trang 1

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi Anh vào 10 năm 2020 tỉnh Tiền Giang

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2019 Tiền Giang

đề thi Anh vào 10 năm 2019 tỉnh Tiền Giang trang 1

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi Anh vào 10 năm 2019 tỉnh Tiền Giang

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2018 Tiền Giang

I. PHẦN CHUNG - BẮT BUỘC (6.0 pts)

Choose the word that is of different TOPIC or PART OF SPEECH from the others in each of the frollowing the following questions (0.5 pt).
Nr adet

Question 1: A. plumber          B. writer          C. farmer          D. sweater
Question 2: A. quickly B. widely C. sadly D. friendly

Choose the word whose underlined part differs from the other three in PRONUNCIATION in each of the following questions (0.5 pt).

Question 3: A. talked          B. washed          C. passed          D. collected
Question 4: A. seat B. heat C. great D. meat

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi Anh vào 10 năm 2018 tỉnh Tiền Giang

Trên đây là nội dung đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Tiền Giang năm 2022 và các năm trước đó để các em đối chiếu, thử sức với các đề khác nhau. Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 này.

Xem ngay: Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM