Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Thừa Thiên Huế 2021

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Thừa Thiên Huế năm 2021 (có đáp án) chính thức. Tuyển tập đề thi vào 10 Huế môn Toán các năm trước.

Mời các bạn tham khảo đề thi vào 10 môn Anh tỉnh Thừa Thiên Huế chính thức năm học 2021-2022 của Sở GD&ĐT được Đọc tài liệu cập nhật kèm đáp án dưới đây.

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Thừa Thiên Huế 2021

Đáp án mã đề 636

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1D11D21D31C41B
2D12B22C32B42C
3C13A23D33B43C
4C14D24D34A44A
5A15D25A35C45C
6B16A26D36D46D
7B17A27A37D47B
8A18A28A38B48C
9C19B29A39A49B
10A20C30D40B50C

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Thừa Thiên Huế 2021

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ diễn ra vào thời gian tới. Đọc tài liệu sẽ cập nhật đề thi môn Tiếng Anh ngay sau khi kỳ thi diễn ra ngày 06/06/2021.

Cùng ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới với tuyển tập đề thi vào 10 môn Anh tỉnh Thừa Thiên Huế dưới đây:

Tuyển tập đề thi vào 10 Huế môn Toán các năm trước.

Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh năm 2020

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Thừa Thiên Huế trang 1

Xem chi tiết đáp án đề thi: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh Thừa Thiên Huế năm 2020

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2019

đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 1

Xem chi tiết đáp án đề thi: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

Đề Anh tuyển sinh lớp 10 năm 2018

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is CLOSEST in meaning to the sentence given in each of the following questions from 1 to 5.

Question 1: It took him three hours to do his homework.

A. He couldn't finish his homework in three hours.
B. He started doing his homework three hours ago.
C. He spent three hours doing his homework.
D. He did his homework three hours ago.

Xem chi tiết đáp án đề thi: Đáp án đề thi Anh vào lớp 10 Huế năm 2018

Trên đây là toàn bộ nội dung của đề thi vào lớp 10 môn Anh các năm mà Đọc Tài Liệu tổng hợp nhằm giúp các em nắm được các thông tin về kỳ thi này.

Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.

Xem thêm thông tin tuyển sinh:

Cao Linh (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM