Đáp án đề thi vào 10 môn tiếng Anh tỉnh Quảng Trị 2024

Xuất bản: 30/05/2024 - Tác giả:

Đáp án đề thi vào 10 môn tiếng Anh tỉnh Quảng Trị năm học 2024-2025 cập nhật nhanh và chính xác. Tải đề thi vào 10 môn Anh Quảng Trị.

Cập nhật Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Quảng Trị năm học 2024-2025 nhanh nhất cùng đáp án chi tiết. Mời các bạn xem ngay dưới đây.

Đề thi vào 10 môn tiếng Anh tỉnh Quảng Trị 2024

Đề thi sẽ được cập nhật chính thức khi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh diễn ra, vì vậy đáp án đề thi vào lớp 10 môn anh tỉnh Quảng Trị sẽ được cập nhật sau khi kết thúc thời gian thi. 

(Các em chưa thấy đề thi + đáp án có thể load lại trang nhé)

Đề thi vào 10 môn tiếng Anh tỉnh Quảng Trị 2023

Đáp án tham khảo

Section II
1. A
2. A
3. B
4. C
5. C
7. B
8. A
9. C
10. A
Section III
Part 1:
1. C
2. A
3. C
Part 2:
1. B
2. A
3. C
4. C
Part 3:
1. by
2. is
3. too
4. in
Section IV:
Part 1:
1. I wish I had a new laptop now.
2. Because of the heavy rain, we were late for school 3. I thanked the man who helped me move the suitcase.
4. No one in my class is more intelligent than Nam.
Part 2:
1. Nam spends two hours playing basketball with his friends everyday.
2. I have lived in this town for five years.
3. A new bike was bought last week.

4. He asked his sister where she would spend the summer vacation.

Xem thêm:

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn văn Quảng Trị 2022

Đang cập nhật...

  Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Quảng Trị 2021

  Đề thi vào lớp 10 môn Anh Quảng Trị 2021 sẽ được chúng tôi cập nhật vào ngày 3/6/2021, vì vậy đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Quảng Trị  2021 chính thức sẽ được cập nhật ngay lập tức khi kết thúc thời gian thi. 

  Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Quảng Trị 2021 trang 1
  Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Quảng Trị 2021 trang 2
  Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Quảng Trị 2021 trang 3

  Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Quảng Trị 2021

  Section II

  Part 1

  1. B

  2. B

  3 - D

  4 - C

  5 - D

  6 - D

  7 - A

  8 - D

  9 - A

  10 - C

  Part 2

  11 - development

  12 - carefully

  Part 3.

  13 - A

  14 - B

  Section III. Reading

  Part 1.

  1. A

  2. A

  3. D

  4. A

  5. C

  Part 2

  6. C

  7. A

  8. C

  9. B

  10. D

  Section IV

  1. London is the biggest city in Britain

  2. My teacher advised me to improve my pronunciation.

  3. My best friend can speak English fluently.

  4. We haven't decorated this  room for 5 years.

  5. If the boy didn't have an English class, he would go out with us.

  6. The children said that they didn't know about this new product.

  7. The house is thought to has been have been painted for a few years.

  8. No student in my school is as talented as Jane

   Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Quảng Trị các năm trước

   Năm 2020

   đề thi Anh vào 10 năm 2020 tỉnh Quảng Trị

   Xem thêm chi tiết đáp án đề thi Anh vào 10 năm 2020 tỉnh Quảng Trị

   Năm 2019

   đề thi Anh vào 10 năm 2019 tỉnh Quảng Trị

   Xem thêm chi tiết đáp án đề thi Anh vào 10 năm 2019 tỉnh Quảng Trị

   Năm 2018

   Part 1: You will hear a teacher talking about a school trip. For each question, choose the right answer A, B or C.

   Câu 1: When are they going to visit the film museum?

   A. on Sunday.                             B. on Friday     C. on Saturday

   Câu 2: What time will they have to leave?

   A. at eight forty-five                                           B. at six forty-five                C. at ten forty-five

   Câu 3: How Will they get there?

   A. by bike                                                 B. by car                                      C. by bus

   Câu 4: Where will they have lunch?

   A. at school                           B. in the museum cafe.                                 C. in a restaurant

   Part 2: You will hear a student telephoning a school. Listen and complete questions with NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER.

   INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL

   Next course begins:

   Câu 5: Date:                                                 3rd............................................

   Câu 6: Classes begin at:                              ................................................

   Xem thêm chi tiết đáp án đề thi Anh vào 10 năm 2018 tỉnh Quảng Trị

   Trên đây là nội dung đáp án đề thi tuyển sinh vào 10 môn Anh tỉnh Quảng Trị năm 2021 và các năm trước đó để các em đối chiếu, thử sức với các đề khác nhau. Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 này.

   Trong thời gian ôn luyện, các em có thể thử sức thêm với bộ đề thi thử vào 10 môn Anh Quảng Trị của các trường trên địa bàn tỉnh để củng cố kiến thức. Ngoài ra, Doctailieu mời các em tham khảo chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Quảng Trị cùng điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Quảng Trị qua các năm.

   Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023 tại đây!

   Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
   Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
   Hủy

   CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM