Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Phú Yên 2021

Đáp án đề vào lớp 10 môn Anh Phú Yên năm học 2021-2022 chi tiết cùng tuyển tập đề thi tuyển sinh vào 10 môn Anh Phú Yên các năm.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Phú Yên năm học 2021-2022 nhanh nhất cùng đáp án chi tiết. Mời các bạn xem ngay dưới đây.

[HOT]

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Phú Yên năm 2021

Đang cập nhật...

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh sẽ diễn ra vào ngày 11/6/2021, vì vậy đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Phú Yên 2021 chính thức sẽ được cập nhật ngay lập tức khi kết thúc thời gian thi. 

Ngoài ra, Doctailieu mời các em tham khảo chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Phú Yên cùng điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Phú Yên qua các năm để đưa ra các lựa chọn nguyện vọng thật đúng đắn.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Phú Yên các năm trước

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020 môn Anh Phú Yên

đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh Phú Yên 2020

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh Phú Yên 2020

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh 2019 Phú Yên

đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Phú Yên 2019

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Phú Yên 2019

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh Phú Yên 2018

ll. Complete each sentence with the appropriate form of the word in brackers.5. The house is _____________decorated. (attraction)

6. It is _____________to call somebody at night.                            (convenience)

7. Most of the houses will be_____________ by solar energy soon.              (hot)

8. Good _____________ were the key to success.                             (prepare)

III. Choose the word/phrase (A,B,C or D ) that best fits the space in each sentence. (3 point)

9. Lan is very tired. _____________ she has to finish her assignments before going to bed.

A. Although    B. So    C. However    D. Therefore

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Phú Yên 2018

Trên đây là nội dung đáp án đề thi vào 10 môn Anh tỉnh Phú Yên năm 2021 và các năm trước đó để các em đối chiếu, thử sức với các đề khác nhau. Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 này.

Hoài Anh (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM