Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Phú Yên 2021

Đáp án đề vào lớp 10 môn Anh Phú Yên năm học 2021-2022 chi tiết cùng tuyển tập đề thi tuyển sinh vào 10 môn Anh Phú Yên các năm.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Phú Yên năm học 2021-2022 nhanh nhất cùng đáp án chi tiết. Mời các bạn xem ngay dưới đây.

[HOT]

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Phú Yên 2021

Đáp án đề Anh VÀO 10 Phú Yên 2021
CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1C9C17C25D
2C10A18C26B
3B11A19D27A
4A12D20B28D
5badly13B21C29B
6unpolluted14B22B30A
7pleasure15A23A31D
8catching16D24B32C

VII. Rewrite each of the following sentences in another way so that it means the same as the sentence printed before. (2 points)

33. The weather was bad, so they didn't have a nice picnic by the sea.

Because the weather was bad, they didn't have a nice picnic by the sea.

34. I have never stayed at a worse hotel than this.

This hotel is the worst hotel I've ever stayed at.

35. Jane is the president of the club.

The girl who is the president of the club is Jane.

36. Driving on the left is difficult for me.

It's difficult for me to drive on the left..

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Phú Yên năm 2021

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Phú Yên năm 2021 trang 1
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Phú Yên năm 2021 trang 2

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh sẽ diễn ra vào ngày 11/6/2021, vì vậy đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Phú Yên 2021 chính thức sẽ được cập nhật ngay lập tức khi kết thúc thời gian thi. 

Ngoài ra, Doctailieu mời các em tham khảo chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Phú Yên cùng điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Phú Yên qua các năm để đưa ra các lựa chọn nguyện vọng thật đúng đắn.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Phú Yên các năm trước

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020 môn Anh Phú Yên

đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh Phú Yên 2020

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh Phú Yên 2020

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh 2019 Phú Yên

đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Phú Yên 2019

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Phú Yên 2019

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh Phú Yên 2018

ll. Complete each sentence with the appropriate form of the word in brackers.5. The house is _____________decorated. (attraction)

6. It is _____________to call somebody at night.                            (convenience)

7. Most of the houses will be_____________ by solar energy soon.              (hot)

8. Good _____________ were the key to success.                             (prepare)

III. Choose the word/phrase (A,B,C or D ) that best fits the space in each sentence. (3 point)

9. Lan is very tired. _____________ she has to finish her assignments before going to bed.

A. Although    B. So    C. However    D. Therefore

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Phú Yên 2018

Trên đây là nội dung đáp án đề thi vào 10 môn Anh tỉnh Phú Yên năm 2021 và các năm trước đó để các em đối chiếu, thử sức với các đề khác nhau. Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 này.

Hoài Anh (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM