Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Hậu Giang (có đáp án)

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Hậu Giang năm học 2021-2022 (có đáp án) cập nhật nhanh. Tuyển tập đề vào 10 Hậu Giang môn Anh qua các năm.

Chính thức đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh văn Hậu Giang năm học 2021-2022 kèm đáp án được cập nhật nhanh nhất bên dưới. Mời bạn đọc tham khảo

Đề thi tiếng Anh vào 10 tỉnh Hậu Giang 2021

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Hậu Giang sẽ diễn ra vào thời gian tới và đề thi môn Tiếng Anh chính thức sẽ được cập nhật ngay sau khi kỳ thi diễn ra ngày 11/06/2021.

Đáp án đề thi tiếng Anh vào 10 tỉnh Hậu Giang 2021

1.B2.D3.A4.C5.A6.D7.B8.A9.D10.C
11.C12.A13.A14.B15.C16.A17.B18.A19.C20.C
21.D22.C23.F24.T25.T26.T27.F---

28. not to make so much noise

29. has just been bought

30. didn't have to work in a noisy office

31. expensive that we can't buy it

32. My dad advises me not to drink too much coffee at night

33. It took Jack five hours to go to the seaside last week

34. If Lisa didn't speak so quickly, I could understand her

35. George asked Melissa when she started acting

Xem thêm

Cao Linh (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM