Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bình Phước năm 2021

Đáp án đề thi vào 10 môn Anh tỉnh Bình Phước năm học 2021-2022 tại đây. Tuyển tập đề thi tuyển sinh lớp 10 Bình Phước môn Anh qua các năm

Mời các bạn tham khảo đề thi vào 10 năm 2021 môn Anh Bình Phước năm học 2021-2022 được Đọc tài liệu cập nhật đề chính thức kèm đáp án dưới đây.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bình Phước năm 2021

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Bình Phước sẽ diễn ra vào thời gian tới. Đọc tài liệu sẽ cập nhật đề thi môn Tiếng Anh ngay sau khi kỳ thi diễn ra ngày 08/06/2021.

Cùng ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới với tuyển tập đề thi vào 10 môn Anh tỉnh Bình Phước dưới đây:

Tuyển tập đề thi vào 10 môn Anh Bình Phước các năm trước

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2020

I. Pronunciation (0.75 point/0.25 each): Choose the word whose underlined part is pronounced diferently from that of the others.
A. wanted B.decided C. washed D. planted
A. easy B. seat C. eat D. learn
A. think B. that C. three D. thanks

Xem chi tiết đáp án đề thi: Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bình Phước năm 2020

Trên đây là toàn bộ nội dung của đề thi vào lớp 10 môn Anh các năm mà Đọc Tài Liệu tổng hợp nhằm giúp các em nắm được các thông tin về kỳ thi này.

Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.

Xem thêm thông tin tuyển sinh:

Cao Linh (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM