Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bình Dương 2021 (có đáp án)

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bình Dương năm học 2021/2022 chi tiết tại đây. Tất cả mẫu đề thi vào 10 tỉnh Bình Dương.

Đọc Tài Liệu xin gửi tới các em đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm học 2021 - 2022 của tỉnh Bình Dương được cập nhật nhanh nhất!

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bình Dương 2021

11. B

12. D

13. A

14. C

15. A

16. D

17. B

18. A

19. A

20. D

21. F

22. A

23. E

24. C

25. F

26. D

27.B

28.A

29.D

30.C

31.B

32.C

33.A

34.D

35.A

36.C

37.D

38.C

39.A

40.B

41.D

42.A

43.C

44.B

45. D

46. A

47.A

48.C

49.C

50. D

51. B

52.A

53.C

54.B

55.A

V.

Những thuận lợi của việc sống ở thành phố : 

- Living in the city gives us a lot of chances to earn money.

- We will approach the developing science and high technology.

- We will have different ways to spend our free time,

- Living in the city helps people have more opportunities to take good education as well as do research science.

- Modernization in the city will be much faster and easier than in the country,

- More chances to get well-paying jobs and providing our family with a comfortable life.

Các em tham khảo: đoạn văn tiếng anh về lợi ích sống ở thành phố

Lưu ý: Chỉ nêu 3 lợi ích và không quá 100 từ.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh Bình Dương 2021

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bình Dương 2021 ảnh 1
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bình Dương 2021 ảnh 2
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bình Dương 2021 ảnh 3
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bình Dương 2021 ảnh 4

Đề thi vào lớp 10 môn Anh Bình Dương 2021 chính thức sẽ được cập nhật ngay khi kỳ thi diễn ra vào ngày 2/6/2021.

Các môn khác trong kỳ thi tuyển sinh vào 10 Bình Dương:

Dưới đây là đề thi chính thức của các năm trước giúp các em thử sức tại nhà:

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bình Dương các năm trước

Năm 2020

Trích dẫn đề thi:

I. Listening (2.0 points): 

Part 1: Listen and choose the correct answer (A, B, or C). You will hear the recording two times. 

1. What does the boy need to turn off first of all?

A. His radio.

B. His music.

C. His television

2. What does the boy need to do with his dog?

A. He needs to kiss it.

B. He needs to help it study.

C. He needs to put it outside.

3. What is the name of the dog?

A. Spot.

B. Scar.

C. Simba.

Xem chi tiết đề và đáp án tại: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Bình Dương

Năm 2019

đề thi tuyển sinh lớp 10 môn anh 2019 Bình Dương trang 1

Xem đầy đủ trong Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bình Dương 2019

Năm 2018

I. Listening (2.0 points):

Part 1: Questions 1-5: Listen to five short conversations and choose the correct answer (A, B or C).

You will hear the conversations two times.

1. The man thought the fashion show was.....

2. The woman bought ...

3. The floor is ...

4. The man finishes work at ...

5. The most beautiful city he's been to is ...

A. boring   B. interesting   C. exciting

A. a shirt   B. a skirt          C. some shoes

A. dirty      B. dry               C. wet

A. 7.00 pm     B. 8.00 pm      C. 9.00 pm

A. Venice       B. Prague      C. Amsterdam

(Source: New English File Pre-Intermediate, Oxford University Prese)

Chi tiết: Đáp án đề thi môn tiếng Anh tỉnh Bình Dương năm 2018

Trên đây là toàn bộ nội dung của đề thi tuyển sinh lớp 10 môn anh tỉnh Bình Dương 2021 và các năm trước.

Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.

Tham khảo thêm:

Đề thi thử môn Toán vào 10 Bình Dương
Điểm thi vào 10 Bình Dương
điểm chuẩn lớp 10 năm 2020-2021 Bình Dương

Huyền Chu (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM