Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Địa 2020 - Chuyên Trần Hưng Đạo

Xuất bản: 07/07/2020 - Tác giả:

Xem thử đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Địa 2020 chính thức của trường Chuyên Trần Hưng Đạo (Bình Thuận) vừa diễn ra.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo đề thi địa lí hệ số 2 trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Trần Hưng Đạo (Bình Thuận) năm 2020 chính thức như sau:

Đề thi

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BÌNH THUẬN

ĐỀ CHÍNH THỨC

 KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO,

Năm học: 2020 2021

Môn thi: Địa lí - Hệ số: 2

Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)

Câu 1. (2,0 điểm)

a. Trình bày sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời.

b. Tại sao lượng mưa phân bố nhiều nhất ở khu vực xích đạo, ít nhất ở hai cực của Trái Đất?

Câu 2. (2,0 điểm)

a. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, kể tên các tỉnh và thành phố (tương đương cấp tỉnh) thuộc vùng kinh tế Duyên hải Nam Trung Bộ theo thứ tự từ Bắc vào Nam.

b. Trình bày ý nghĩa của vị trí địa lí đối với sự phát triển kinh tế nước ta.

Câu 3. (2,0 điểm) 

a. Để giải quyết vấn đề việc làm ở nước ta hiện nay, cần có những giải pháp nào?

b. Tại sao trong những năm gần đây, ngành du lịch của nước ta phát triển nhanh?

Câu 4. (3,0 điểm) Cho bảng số liệu sau:

DOANH THU VÀ SỐ LƯỢT KHÁCH DU LỊCH CỦA CÁC CƠ SỞ LƯU TRÚ VIỆT NAM

GIAI ĐOẠN 2010 – 2017

Năm2010201420162017

Doanh thu

(tỷ đồng)

28 907,839 047,548 524,654 383,3

Số lượt khách du lịch

(nghìn lượt người)

66 535,2100 441,5129 735,2146 585,2

(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2018, NXB Thống kê Việt Nam) 

a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện doanh thu và số lượt khách du lịch của các cơ sở lưu trú Việt Nam giai đoạn 2010 – 2017.

b. Qua biểu đồ đã vẽ, hãy rút ra nhận xét.

Câu 5. (1,0 điểm)

Vì sao Đông Nam Bộ có sức hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài so với các vùng kinh tế khác của nước ta?

-HẾT-

Trên đây là đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Địa của trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo Bình Thuận mà Đọc tài liệu đã tổng hợp để gửi tới các em chuẩn bị thi vào lớp 10 chuyên tham khảo. Đừng quên còn rất nhiều tài liệu đề thi vào lớp 10 năm 2020 khác đang đợi các em thử sức nhé!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM