Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 - Tiểu học Hưng Thông năm 2013 - 2014

Doctailieu.com sưu tầm Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 - Tiểu học Hưng Thông năm 2013 - 2014. Tài liệu bao gồm cả đáp án được đăng tải, với mục đích giúp các em học sinh lớp 3 có thêm nhiều tài liệu để ôn tập, củng cố kiến thức môn Toán học trong kì 1 để nâng cao kết quả bài thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo.

ĐỀ THI TOÁN LỚP 3

HỌC KÌ 1 - NĂM HỌC: 2013 - 2014

Phần I: Trắc nghiệm (2 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

a. Số cần điền vào chỗ trống để 5dm7cm = .....cm là:

A. 12                 B. 57                C. 570                     D. 507

b. Nối biểu thức với giá trị số thích hợp?

        35 x 4 – 100                            63 : 9 x 8

                56      40        65       140

Phần II: Tự luận (8 điểm)

Bài 2 (3 điểm). Tính:

a. Tính nhẩm (1 điểm):

6 x 5 = ..............      9 x 5 = ............       27 : 3 = ............       54 : 6 = ............

3 x 9 = ...............    4 x 9 = ..............     .72 : 9 = ............       49 : 7 = ............

b. Đặt tính rồi tính (2 điểm):

35 x 4                     309 x 2                      944 : 4                     834 : 6

Bài 3 (1 điểm): Tính giá trị của biểu thức

a. 21 x 3 : 7                            b. 82 + 18 : 6

Bài 4 (2 điểm) Một cửa hàng bán lương thực ngày thứ nhất bán được 88 kg gạo, ngày thứ 2 bán được 1/2 số gạo ngày thứ nhất. Hỏi:

a. Ngày thứ 2 bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

b. Cả 2 ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 5 (1 điểm). Mẹ có 900kg đường, mẹ dùng làm bánh hết 600g. Sau đó mẹ chia đều vào 2 túi nhỏ. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu kg đường?

Bài 6 (1 điểm). Tìm hai số có tổng bằng 16 thương bằng 1.

X