Đề thi thử vật lý THPTQG năm 2018 có đáp án của tỉnh Quảng Bình

Tải về miễn phí bộ đề kèm đáp án thi thử trung học phổ thông quốc gia môn Vật lý năm 2018 của sở giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Bình. Dành cho học sinh lớp 12 tham khảo ôn tập môn Lý chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia chính thức.

Cấu trúc đề thi:

Vẫn là một dạng đề thi trắc nghiệm, đề thi thử Vật lý của tỉnh Quảng Bình năm nay gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, nội dung câu hỏi bao gồm cả lý thuyết và bài tập tính toán cơ bản. Học sinh sẽ có 50 phút để giải đề thi này. Tham khảo một số dạng câu hỏi có trong đề thi:

Câu 1: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây không đúng về phôtôn?

A.    Phôtôn mang năng lượng.
B.    Phôtôn chuyển động dọc theo tia sáng với tốc độ truyền ánh sáng.
C.    Phôtôn mang điện tích dương.
D.    Phôtôn không tồn tại ở trạng thái đứng yên.

Câu 2: Chu kì dao động của một chất điểm dao động điều hòa là T thì tần số góc của chất điểm đó là

A. \(\frac{1}{T}\)                                 B. \(\frac{2\pi}{\sqrt{T}}\)                                   C. \(\frac{2\pi}{T}\)                               D. \(\frac{1}{\sqrt{T}}\)

Câu 20: Khi đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 500 V vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp, thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 60 V. Biết số vòng dây của cuộn sơ cấp là 1200 vòng. Số vòng dây của cuộn thứ cấp là

A. 100.                             B. 3240.                                C. 144.                            D. 10000.

Câu 23: Một thấu kính hội tụ tiêu cự f = 4 cm. Đặt một điểm sáng S trên trục chính, ở bên trái thấu kính thì thu được một ảnh thật S’ của S qua thấu kính, S’ cách thấu kính 12 cm. Cố định S, tịnh tiến thấu kính dọc theo trục chính sang phải một đọan 6 cm thì ảnh S’

A. dịch sang trái 1,8 cm.                                        B. chuyển thành ảnh ảo.
C. dịch sang phải 1,8 cm.                                      D. vẫn ở vị trí ban đầu.

Đề thi chi tiết môn Vật lý thi thử trung học phổ thông quốc gia 2018 tỉnh Quảng Bình


câu 1 đến 11 trang 1 đề thi vật lý thpt tỉnh quảng bình

câu 12 đến 24 trang 2 đề vật lý thpt tỉnh quảng bình
câu 25 đến 33 trang 3 đề thi vật lý thpt tỉnh quảng bình
câu 34 đến 40 trang 4 đề thi vật lý thpt tỉnh quảng bình

Đáp án gợi ý mã đề 001

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 C 11 A 21 D 31 A
2 C 12 B 22 B 32 A
3 A 13 B 23 D 33 D
4 C 14 A 24 A 34 D
5 A 15 B 25 C 35 B
6 D 16 D 26 C 36 D
7 D 17 A 27 B 37 C
8 D 18 B 28 B 38 A
9 B 19 B 29 C 39 D
10 A 20 C 30 C 40 C

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề thi thử vật lý THPTQG năm 2018 có đáp án của tỉnh Quảng Bình để xem ở dưới đây
Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lí trường Yên Phong 1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Lý trường Yên Phong 1, Bắc Ninh có đáp án cho các em học sinh tham khảo, luyện tập giải đề

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Lý chuyên Nguyễn Trãi lần 4

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Lý có đáp án của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương lần 4 dành cho các em học sinh 12 tham khảo.

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp môn Lý 2020 trường THPT chuyên Nguyễn Trãi

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Lý có đáp án của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi dành cho các em học sinh 12 tham khảo.

Back to top