Đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng Anh chung 2023 Chuyên Lam Sơn

Xuất bản: 16/05/2023 - Cập nhật: 17/05/2023 - Tác giả:

Đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng Anh chung 2023 Chuyên Lam Sơn chi tiết đáp án cho cả 50 câu hỏi trắc nghiệm & tự luận

Để bổ sung thêm cho kho tài liệu đề thi thử lớp 10 tại tỉnh Thanh Hóa thêm phần độc đáo, dưới đây Đọc tài liệu gửi tới các em mẫu đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng Anh (mẫu thi chung cho tất cả các thí sinh) của trường THPT Chuyên Lam Sơn vừa diễn ra ngày 15/4/2023,

Cùng đặt bút thực hiện đề thi thử vào lớp 10 này trong 60 phút rồi đối chiếu với đáp án kèm thang điểm từng câu để đánh giá kết quả của mình.

Chi tiết đề thi như sau:

Đề thi thử vào 10 môn Anh chung 2023 Chuyên Lam Sơn

Đề thi thử vào 10 môn Anh chung 2023 Chuyên Lam Sơn ảnh 1
Đề thi thử vào 10 môn Anh chung 2023 Chuyên Lam Sơn ảnh 2
Đề thi thử vào 10 môn Anh chung 2023 Chuyên Lam Sơn ảnh 3
Đề thi thử vào 10 môn Anh chung 2023 Chuyên Lam Sơn ảnh 4

(Tải đề thi về để ôn luyện sau bằng file đính kèm bên dưới).

Đáp án đề thi thử vào 10 môn Anh chung 2023 Chuyên Lam Sơn

PART A: PHONETICS (1 points)

1. D    2. B     3.A

4. C    5. C

PART B: GRAMMAR AND VOCABULARY (4 points)

6. enjoy

11. instructor

7. has been found

12. Unfortunately

8. working

13. advertisement

9. to face

14. disappointing

10. Were we to announce

15. distinguished

16. C    17. A    18. C    19. C    20. A

21. D    22. A    23. A    24. A    25. D

PART C:  READING (3 points)

26. usually    27. surface

28. harder    29. other

30. wears

31. C    32. A    33. B    34. D    35. A

36. B    37. D    38. C    39. A    40. D

PART D: WRITING (2 points)

I. Rewrite each sentence, beginning as shown, so that the meaning stays the same. Write the answers on your answer sheet.

41. All the survivors of the fishing boat were rescued by a cruise ship

42. The workers said they wouldn’t have enough time to finish the job.

43. Unless you invite Margaret, she will not come to the party.

44. You need to/have to/must/need take an ID card with you if you enter the stadium.

45. Phillip is said to have wrapped every single gift himself to show appreciation to his wedding guests.

II. Rewrite each of the following sentences using the given words so that it keeps the same meaning. Do not change the form of the words given. Write the answers on your answer sheet.

46. The last time Susie went abroad was over two years ago.

47. I know the woman whose son broke your windows.

48. You should make an effort to create opportunities for your children to go out more often with other children.

You should put effort into creating opportunities…

49. Our refrigerator broke down just a month after the guarantee had expired.

50. Not until the rain stopped could we see the view of the ocean.

ĐIỂM BÀI THI = TỔNG CÁC CÂU ĐÚNG x 0,2

-/-

Ngoài đề thi thử môn tiếng anh trên Đọc tài liệu còn tổng hợp các đề thi thử của rất nhiều trường với nhiều dạng bài khác nhau vẫn nằm trong kiến thức ôn luyện Các em có thể tham khảo các đề thi thử vào 10 môn tiếng anh để có thể chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới một cách thuận lợi, đạt kết quả cao nhất nhé!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM