Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh 2024 THCS Gia Cẩm có đáp án

Xuất bản: 29/03/2024 - Tác giả:

Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh 2024 THCS Gia Cẩm có đáp án chi tiết dành riêng cho các em học sinh lớp 9 bổ sung vào kho tài liệu ôn thi vào 10 tại nhà.

Bổ sung vào bộ đề thi thử vào lớp 10 môn Anh mới nhất sẽ giúp cho các em học sinh tham khảo cũng là nhằm đánh giá chất lượng ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào 10 sắp tới của toàn thể học sinh lớp 9.

Cùng Đọc tài liệu thử sức với đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh của trường THCS Gia Cẩm có đáp án tất cả các câu hỏi vừa ra em nhé:

Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh 2024 THCS Gia Cẩm

Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh 2024 THCS Gia Cẩm ảnh 1
Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh 2024 THCS Gia Cẩm ảnh 2
Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh 2024 THCS Gia Cẩm ảnh 3

(Tải tài liệu đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 này hoàn toàn miễn phí trong file đính kèm bên dưới!)

Đáp án đề thi thử vào 10 môn Anh 2024 THCS Gia Cẩm

Câu I. Chọn một phương án A, B, C hoặc D ứng với từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại. (0,8 điểm)

1. C. machine

2. C. makes

3. D. rested

4. C. lighting

Câu II. Chọn một phương án A, B, C hoặc D ứng với từ hoặc cụm từ thích hợp để hoàn thành các câu sau. (3,2 điểm)

1. D. does he

2. A. who

3. A. either

4. B. a permit

5. C. don't have to

6. B. In spite of

7. A. harder

8. C. old enough

9. A. are said to be

10. D. small red French

11. D. do

12. C. came across

Chọn một phương án A, B, C hoặc D ứng với từ gần nghĩa với từ được gạch chân.

13. A. help

14. A. conscious

Chọn một phương án A, B, C hoặc D ứng với câu đáp lại phù hợp trong các tình huống giao tiếp sau.

15. B. Would you like a cup of coffee?

16. C. Really? I can’t imagine that.

Câu III. Tìm một lỗi sai trong bốn phần gạch chân A, B, C hoặc D trong các câu sau đây. (0,8 điểm)

1. C. were watering

2. B. them

3. D. the breakfast

4. A. to go

Câu IV. Viết dạng đúng của các động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau. (0,8 điểm)

1. (come) __came

2. (not speak) __has not (hasn’t) spoken

3. (revive) ___reviving

4. (steal) __to be stolen

Câu V. Viết dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau. (0,8 điểm)

1. effectively

2. products

3. unhappy

4. sympathised/ sympathized

Câu VI. Chọn một phương án A, B, C hoặc D ứng với từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau. (0,8 điểm)

1. D. where

2. C. Therefore

3. C. making

4. A. satisfy

Câu VII. Đọc đoạn văn sau và chọn phương án A, B, C hoặc D ứng với câu trả lời đúng cho các câu hỏi. (0,8 điểm)

1. What is the main idea of the text?

B. Travel advice.

2. According to the passage, your luggage should be ______.

A. tagged in case of being lost

3. The underlined word " prominent" in the passage is closest in meaning to ______.

C. noticeable

4. The underlined word " they" refers to your ______.

B. suitcases

Câu VIII. Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi. (0,8 điểm)

1. When did the green building movement start?

- In the 1970s

- It started in the 1970s

- The green building movement started in the 1970s

2. Were the goals of reducing the environmental impact of buildings considered realistic?

- No.

- No, they weren’t.

3. How do green builders reduce environmental impact?

- By reducing the energy requirements of a building.

- They reduce environmental impact by reducing the energy requirements of a building

- Green builders reduce environmental impact by reducing the energy requirements of a building.

4. Is it possible or impossible to produce electricity from the rays of the sun?

- Possible.

- It is possible to produce electricity from the rays of the sun.

Câu IX. Hoàn thành câu thứ hai sao cho nghĩa không thay đổi so với câu đã cho. (1,2 điểm)

1. The villagers embroidered this painting beautifully.

→ This painting was embroidered beautiful by the villagers.

2. “ Did you come home very late last night, John? ” said Susan.

→ Susan asked John if/ whether he had come home very late the previous night/ the night before.

3. Their work is bad because they  have no training.

→ If they had (SOME) training, their work wouldn’t be bad. /

If they had (SOME) training, their work would be good.

4. I haven’t visited My Khe beach for five years.

→ It’s five years since I (last) visited My khe Beach.

5. Mary really has a happier smile than she did yesterday.

→ Mary really smiles more happily than she did yesterday.

6. Mr Thanh kept working in his office despite not being paid any extra money .

→ Although Mr Thanh wasn’t paid any extra money, he kept working in his office./

Although he wasn’t paid any extra money, Mr Thanh kept working in his office.

-/-

Trên đây là đáp án đề thi thử vào 10 môn Anh của trường THCS Gia Cẩm, mong rằng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập. Đừng quên còn rất nhiều tài liêu đề thi thử vào 10 môn tiếng anh khác của các tỉnh thành trên cả nước nhé.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM