Đề thi thử vào lớp 10 môn Sử năm 2020 có đáp án - Mã đề 002

Xuất bản: 04/03/2020 - Tác giả:

Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 002 có đáp án kèm theo giúp các em ôn luyện kiến thức lịch sử 9 thi vào 10.

Mục lục nội dung

Cùng Đọc tài liệu ôn luyện đề thi thử lịch sử vào 10 năm 2020 mã đề 002 bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm theo cấu chung đề tuyển sinh lớp 10.

Thử sức với đề thi này trong 60 phút em nhé!

Đề thi thử
môn Sử vào 10

Câu 1: Vì sao nói cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son (8/1925) đã “đánh dấu một bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam”?

A. Là cuộc đấu tranh có tổ chức, có quy mô và bước đầu giành được thắng lợi của công nhân Việt Nam.

B. Là phong trào đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân do tổ chức Việt Nam Cách mạng Thanh niên tổ chức, lãnh đạo.

C. Vì đây là cuộc đấu tranh đầu tiên của công nhân Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

D. Là sự kiện thể hiện giai cấp công nhân Việt Nam đã hướng tới đấu tranh đòi quyền lợi chính trị cho giai cấp mình.

Câu 2: Sự điều chỉnh đường lối đối ngoại của các nước Tây Âu từ sau năm 1991 xuất phát từ bối cảnh lịch sử như thế nào ?

A. “Chiến tranh lạnh” kết thúc, trật tự Ianta hoàn toàn tan rã.

B. Sự trỗi dậy của phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế.

C. Sự bùng nổ mạnh mẽ của phong trào đấu tranh đòi độc lập dân tộc.

D. Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần hai đã bắt đầu.

Câu 3: Xô Viết Nghệ Tĩnh đã thực hiện những chính sách gì nhằm làm đem lại những lợi ích cơ bản thiết thực cho nông dân?

A. Tự do hội họp, tham gia các đoàn thể cách mạng.

B. Chia lại ruộng đất công cho dân cày nghèo, bãi bỏ thuế thân.

C. Xóa bỏ các tệ nạn xã hội như rượu chè, cờ bạc, mê tín, dị đoan.

D. Thành lập các hình thức tổ chức sản xuất để nông dân giúp đỡ nhau.

Câu 4: Điều kiện tiên quyết nhất đưa đến sự thành lập tổ chức ASEAN năm 1967 là các quốc gia thành viên đều

A. Có nền kinh tế phát triển.

B. Đã giành được độc lập.

C. Có chế độ chính trị tương đồng.

D. Có nền văn hóa dân tộc đặc sắc.

Câu 5: Ai cập tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Ai Cập vào năm nào?

A. 1951.

B. 1952.

C. 1953.

D. 1954.

Câu 6: Trong các nội dung sau đây, nội dung nào không nằm trong Hiệp định Giơ – ne – vơ ?

A. Các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản là độc lập, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam, Lào, Campuchia.

B. Hai bên thực hiện ngừng bắn ở Nam Bộ để giải quyết vấn đề Đông Dương bằng con đường hoà bình.

C. Việt Nam sẽ thực hiện thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước vào tháng 7 - 1956.

D. Trách nhiệm thi hành Hiệp định thuộc về những người kí Hiệp định và những người kế tục nhiệm vụ của họ.

Câu 7: Hình ảnh “Lục địa bùng cháy” chỉ hiện tượng gì ở Mĩ Latinh ?

A. Cuộc nổi dậy của nông dân đòi ruộng đất bùng nổ ở rất nhiều nước Mĩ Latinh.

B. Sự bùng nổ của phong trào bãi công của công nhân Mĩ Latinh.

C. Một loạt nước Mĩ Latinh giành được độc lập.

D. Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào đấu tranh cách mạng ở Mĩ Latinh.

Câu 8: Để phát triển khoa học kĩ thuật, Nhật Bản có hiện tượng gì ít thấy các nước khác?

A. Coi trọng và phát triển nền giáo dục quốc dân, khoa học kĩ thuật.

B. Đi sâu vào các ngành công nghiệp dân dụng.

C. Xây dựng nhiều công trình hiện đại trên mặt biển và dưới đáy biển.

D. Coi trọng việc nhập kĩ thuật hiện đại, mua bằng phát minh của nước ngoài.

Câu 9: Trong chính sách thương nghiệp, Pháp đánh thuế nặng đối với hàng hóa của nước ngoài nhập vào để

A. Tạo điều kiện cho thương nghiệp Đông Dương phát triển.

B. Tăng tính cạnh tranh cho hàng hóa của Việt Nam.

C. Pháp độc chiếm thị trường Việt Nam và Đông Dương.

D. Tạo nên sự cạnh tranh trong nền kinh tế Đông Dương.

Câu 10: Trong quá trình hoạt động để chuẩn bị cho việc thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam, hoạt động nào sau đây của Nguyễn Ái Quốc đã diễn ra tại Quảng Châu (Trung Quốc)?

A. Dự Hội nghị Quốc tế nông dân (1924).

B. Dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V (1924).

C. Ra báo “Thanh niên” (1925).

D. Xuất bản tác phẩm “Bản án chế độ thực dân”.

Câu 11: Theo quy định của Hội nghị I-an-ta, quân đội nước nào sẽ chiếm đóng các vùng Đông Đức, Đông Âu, Đông Bắc Triều Tiên sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Mĩ.

B. Pháp.

C. Liên Xô.

D. Anh.

Câu 12: Trật tự hai cực Ianta sụp đổ vào thời gian nào?

A. 1989.

B. 1990.

C. 1988.

D. 1991.

Câu 13: Từ công cuộc cải cách mở của Trung Quốc, Việt Nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước hiện nay

A. Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, tiến hành cải cách và mở cửa. Chuyển nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường XHCN.

B. Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, tiến hành cải cách và mở cửa. Chuyển nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường tự do.

C. Lấy phát triển chính trị làm trung tâm, tiến hành cải cách và mở cửa. Chuyển nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường XHCN.

D. Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, tiến hành cải cách và mở cửa. Chuyển nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường TBCN.

Câu 14: Vì sao nói chiến dịch Hồ Chí Minh (4/1975) là một bước tiến mới trong lịch sử dân tộc so với chiến dịch Điện Biên Phủ (5/1954). Lý do nào là chủ yếu nhất?

A. Chiến dịch Hồ Chí Minh sử dụng nhiều vũ khí hiện đại hơn.

B. Chiến dịch Hồ Chí Minh kết thúc nhanh chóng hơn.

C. Chiến dịch Hồ Chí Minh tiến công vào một thành phố lớn.

D. Chiến dịch Hồ Chí Minh đưa đến việc hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền nam và thống nhất đất nước.

Câu 15: Nguyên nhân chung làm cho ba cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì và binh biến Đô Lương thất bại là gì?

A. Quần chúng chưa sẵn sàng.

B. Kẻ thù còn mạnh, lực lượng cách mạng chưa được tổ chức, chuẩn bị: đầy đủ, thời cơ chưa chín muồi.

C. Lực lượng vũ trang còn yếu.

D. Lệnh tạm hoãn khởi nghĩa về không kịp.

Câu 16: Khẩu hiệu đấu tranh của thời kì cách mạng 1936-1939 là gì ?

A. “Độc lập dân tộc” “Người cày có ruộng”.

B. “Tịch thu ruộng đất của địa chỉ chia cho dân cày”.

C. “Chống phát xít chống chiến tranh, đòi tự do dân chủ, cơm áo hòa bình”.

D. “Đánh đổ đế quốc Pháp- Đông Dương hoàn toàn độc lập”.

Câu 17: Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 đã bước đầu phá tan được âm mưu nào của thực dân Pháp?

A. Mở rộng địa bàn chiếm đóng.

B. Dùng người Việt đánh người Việt.

C. Đánh úp cơ quan đầu não kháng chiến của ta.

D. Đánh nhanh thắng nhanh.

Câu 18: Nhận xét nào dưới đây là ý nghĩa của sự thành lập ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam năm 1929?

A. Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối của cách mạng Việt Nam.

B. Mở ra một bước ngoặt lịch sử vô cùng to lớn cho cách mạng Việt Nam.

C. Là bước chuẩn bị trực tiếp cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

D. Là kết quả tất yếu của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam.

Câu 19: Phong trào “Đồng khởi”, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Bến Tre, bắt đầu vào ngày nào?

A. 17/1/1960.

B. 17/2/1960.

C. 17/3/1959.

D. 17/4/1959.

Câu 20: Điểm yếu trong kế hoạch quân sự Na-va mà địch không thể giải quyết được là:

A. Mâu thuẫn giữa tập trung lực lượng và phân tán lực lượng để mở rộng vùng chiếm đóng.

B. Thiếu về trang bị quân sự hiện đại phục vụ chiến trường.

C. Không thể tăng thêm quân số để xây dựng lực lượng mạnh.

D. Thời gian để xây dựng lực lượng, chuyển bại thành thắng quá ngắn (18 tháng).

Câu 21: Hãy cho biết những chiến thắng của ta trong chiến dịch Việt Bắc?

A. Chiêm Hóa, Đài Thị, Khe Lau.

B. Bông Lau, Đoan Hùng, Khe Lau.

C. Đông Khê, Đoan Hùng, Bông Lau.

D. Chợ Đồn, Chợ Rã, Bông Lau.

Câu 22: Việc ký hiệp định sơ bộ 6-3-1946 chứng tỏ

A. Đường lối chủ trương đúng đắn kịp thời của Đảng ta.

B. Sự non yếu trong lãnh đạo của ta.

C. Sự mềm dẻo của ta trong phân hóa kẻ thù.

D. Sự thỏa hiệp của Đảng ta và Chính phủ ta.

Câu 23: Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên được thành lập vào thời gian nào?

A. Tháng 5 - 1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc).

B. Tháng 7 - 1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc).

C. Tháng 6 - 1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc).

D. Tháng 6 - 1925 ở Hương Cảng (Trung Quốc).

Câu 24: Đặc điểm nổi bật nhất của nền kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A. Kinh tế phát triển nhanh, nhưng không ổn định và thường xuyên xảy ra nhiều cuộc suy thoái.

B. Sự chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn.

C. Vị trí kinh tế của Mĩ ngày càng giảm sút trên toàn thế giới.

D. Mĩ bị các nước Tây Âu và Nhật Bản cạnh tranh quyết liệt.

Câu 25: Để giải quyết nạn đói, Hồ Chủ tịch đã

A. Kêu gọi sự cứu trợ của thế giới.

B. Kêu gọi nhân dân nhường cơm sẻ áo, tiết kiệm lương thực, tăng gia sản xuất.

C. Tích cực chuyển gạo ở miền Nam ra Bắc để cứu đói.

D. Tịch thu gạo của người giàu chia cho người nghèo.

Câu 26: Thường vụ Trung ương Đảng phát động cao trào kháng Nhật cứu nước sau sự kiện.

A. Hồng quân Liên Xô tuyên chiến với Nhật Bản (8 – 8 – 1945).

B. Nhật đảo chính Pháp (9 – 3 – 1945).

C. Mĩ phản công Nhật, chiếm lại các đảo ở Thái Bình Dương (8 – 1945).

D. Hồng quân Liên Xô tiến đánh Berlin, tiêu diệt phát xít Đức (9 – 5 – 1945).

Câu 27: Nguyên nhân chính dẫn đến sự ra đời của Tổ chức Hiệp ước Vacsava là

A. Tăng cường tình đoàn kết giữa Liên Xô và các nước Đông Âu.

B. Đảm bảo hòa bình và an ninh ở châu Âu.

C. Đối phó với khối quân sự NATO.

D. Tăng cường sức mạnh của các nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 28: Thành tựu quan trọng nào của cách mạng khoa học - kĩ thuật đã tham gia tích cực vào việc giải quyết vấn đề lương thực cho loài người?

A. Tạo ra công cụ lao động mới.

B. Phát minh sinh học.

C. “Cách mạng xanh”.

D. Phát minh hoá học.

Câu 29: Đặc điểm chung về những hoạt động yêu nước của tư sản, tiểu tư sản – trí thức người Việt Nam trong những năm 1919-1925

A. Đấu tranh chống người Pháp độc quyền xuất khẩu lúa gạo ở Nam Kì.

B. Đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp cải thiện đời sống.

C. Đấu tranh đòi được quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận.

D. Đấu tranh dân chủ công khai đòi nhà cầm quyền Pháp thực hiện các quyền tự do, dân chủ.

Câu 30: Nhằm tăng cường khối đoàn kết ba nước Đông Dương trong đấu tranh chống Pháp và can thiệp Mĩ, Đảng ta đã thành lập

A. Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào.

B. Mặt trận Liên Việt.

C. Mặt trận Việt Minh.

D. Mặt trận Phản đế Đông Dương

Câu 31: Lý do cơ bản nào Mĩ buộc phải tuyên bố ngừng hẳn ném bom, bắn phá miền Bắc lần nhất?

A. Bị thất bại trong “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam.

B. Bị thiệt hại nặng nề trong chiến tranh phá hoại miền Bắc.

C. Bị nhân dân Mĩ và nhân dân thế giới lên án.

D. Bị thiệt hại nặng nề ở 2 miền Nam - Bắc cuối 1968.

Câu 32: Biến đổi lớn nhất của các nước châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A. Các nước châu Á đã trở thành trung tâm kinh tế tài chính thế giới.

B. Các nước châu Á đã giành độc lập.

C. Xây dựng các tổ chức liên kết quốc tế và khu vực.

D. Các nước châu Á đã gia nhập ASEAN.

Câu 33: Chiến thắng nào của quân dân ta mở đầu cho cao trào “ tìm Mĩ mà đánh, lùng Ngụy mà diệt” ?

A. Vạn Tường.

B. Ấp Bắc.

C. Bình Giã.

D. Đồng Xoài.

Câu 34: Tổ chức nào giữ vai trò tập hợp, đoàn kết toàn dân Việt Nam từ sau khi thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1976)?

A. Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam.

B. Việt Nam độc lập đồng minh.

C. Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

D. Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam.

Câu 35: Quan hệ giữa Tân Việt cách mạng đảng và Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là gì?

A. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên vận động hợp nhất với Tân Việt.

B. Tân Việt cử người sang dự các lớp huấn luyện của thanh niên.

C. Tân Việt vận động hợp nhất với thanh niên.

D. Tân Việt cử người sang dự các lớp huấn luyện của thanh niên và vận động hợp nhất với thanh niên.

Câu 36: Mở đầu chiến dịch Tây Nguyên (4/3/1975) ta đánh nghi binh ở đâu?

A. Buôn Ma Thuột.

B. Kon Tum.

C. Playcu - Kon Tum.

D. Playcu.

Câu 37: Khó khăn nào là lâu dài đối với cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu?

A. Sự bao vây của các nước đế quốc và sự phá hoại của các lực lượng phản động quốc tế.

B. Hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai.

C. Cơ sở vật chất kĩ thuật lạc hậu so với các nước Tây Âu.

D. Tàn dư lạc hậu của chế độ cũ.

Câu 38: Các văn kiện hình thành nên đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp là

A. Bức thư gửi nhân dân Việt Nam, nhân dân Pháp và các nước Đồng minh, tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi.

B. Chỉ thị toàn dân kháng chiến, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi.

C. Quân lệnh số 1, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và Chỉ thị toàn dân kháng chiến.

D. Tuyên ngôn Độc lập, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi.

Câu 39: Chọn một sự kiện không đồng nhất trong các sự kiện sau đây.

A. Khởi nghĩa Ba Tơ (11-3-1945).

B. Khởi nghĩa ở Hà Nội (9-8-1945).

C. Khởi nghĩa ở Huế (23-8-1945).

D. Khởi nghĩa ở Sài Gòn (25-8-1945).

Câu 40: Thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên có ý nghĩa như thế nào?

A. Từ tiến công chiến lược phát triển thành tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam.

B. Từ tổng tiến công chiến lược phát triển thành tiến công chiến lược trên toàn miền Nam.

C. Từ cuộc nổi dậy phát triển thành tiến công chiến lược trên toàn miền Nam.

D. Từ cuộc khởi nghĩa phát triển thành tiến công chiến lược trên toàn miền Nam.

-/-

Trên đây là nội dung đề thi thử môn lịch sử vào 10 năm 2020 mã đề 002, hãy thử làm bài rồi đối chiếu đáp án dưới đây em nhé!

Kiến thức trong đề số 002 đều thuộc chương trình Lịch sử 9 mà các em cần ôn luyện.

Nguồn tài liệu đề: Sưu tầm

Đáp án đề thi thử số 002 lịch sử vào 10

CâuĐACâuĐACâuĐACâuĐA
1A11C21B31D
2A12D22A32B
3B13A23C33B
4B14D24A34C
5C15B25B35D
6B16C26B36C
7D17D27D37A
8D18C28C38B
9C19A29D39A
10C20A30A40A

Cùng Đọc tài liệu thử sức các mẫu đề thi thử vào lớp 10 tất cả các môn có hướng dẫn giải chi tiết để ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 thật tốt!

Xem thêm:

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM