Đề thi thử vào 10 môn Anh 2024 có đáp án trường THCS Nông Trang

Xuất bản: 02/04/2024 - Tác giả:

Đề thi thử vào 10 môn Anh 2024 có đáp án trường THCS Nông Trang dành riêng cho các em học sinh lớp 9 bổ sung vào kho tài liệu ôn thi vào 10 tại nhà.

Bổ sung vào bộ đề thi thử vào lớp 10 môn Anh mới nhất sẽ giúp cho các em học sinh tham khảo cũng là nhằm đánh giá chất lượng ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào 10 sắp tới của toàn thể học sinh lớp 9.

Cùng Đọc tài liệu thử sức với đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh của trường THCS Nông Trang có đáp án tất cả các câu hỏi vừa ra em nhé:

Đề thi thử vào 10 môn Anh 2024 THCS Nông Trang

Đề thi thử vào 10 môn Anh 2024 THCS Nông Trang ảnh 1
Đề thi thử vào 10 môn Anh 2024 THCS Nông Trang ảnh 2
Đề thi thử vào 10 môn Anh 2024 THCS Nông Trang ảnh 3

(Tải tài liệu đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 này hoàn toàn miễn phí trong file đính kèm bên dưới!)

Đáp án đề thi thử vào 10 môn Anh 2024 THCS Nông Trang

Câu I. Chọn một phương án A, B, C hoặc D ứng với từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại. (0,8 điểm)

1. B

2. C

3. D

4. B

Câu II. Chọn một phương án A, B, C hoặc D ứng với từ hoặc cụm từ thích hợp để hoàn thành các câu sau. (3,2 điểm)

1. D

2. C

3. A

4. D

5. C

6. D

7. C

8. B

9. B

10. A

11. C

12. A

13. B

14. A

15. A

16. C

Câu III. Tìm một lỗi sai trong bốn phần gạch chân A, B, C hoặc D trong các câu sau đây. (0,8 điểm)

1. A

2. B

3. C

4. D

Câu IV. Viết dạng đúng của các động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau. (0,8 điểm)

1. was cutting

2. Has she travelled

3. to keep

4. practicing

Câu V. Viết dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau. (0,8 điểm)

1. artists

2. regularly

3. dangerous

4. misunderstood

Câu VI. Chọn một phương án A, B, C hoặc D ứng với từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau. (0,8 điểm)

1. A

2. A

3. C

4. B

Câu VII. Đọc đoạn văn sau và chọn phương án A, B, C hoặc D ứng với câu trả lời đúng cho các câu hỏi. (0,8 điểm)

1. C

2.D

3. B

4. B

Câu VIII. Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi. (0,8 điểm)

1. Cold / It has cold climate.

2. There are twenty national parks in California. / There are twenty. / Twenty.

3. Yes. / Yes, it is.

4. (We can find it) in Southern California.

Câu IX. Hoàn thành câu thứ hai sao cho nghĩa không thay đổi so với câu đã cho. (1,2 điểm)

1. Bicycles are often used as a means of transport by many students every day.

2. Nam asked me if/ whether my grandparents still lived in Nha Trang then.

3. If I had a dictionary, I could look the word up.

4. Lucy has not worn that dress since Barbara’s wedding.

5. Betty played the piano worse than Daisy.

6. Because she performed well, she was admired by the big fans.

-/-

Trên đây là đáp án đề thi thử vào 10 môn Anh của trường THCS Nông Trang, mong rằng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập. Đừng quên còn rất nhiều tài liêu đề thi thử vào 10 môn tiếng anh khác của các tỉnh thành trên cả nước nhé.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM