Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 Anh chuyên có đáp án mẫu 1

Xuất bản: 13/03/2023 - Tác giả:

Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 Anh chuyên có đáp án mẫu số 1, 100 câu hỏi trong đề sẽ giúp các em luyện tập khả năng làm bài và đánh giá kết quả của mình.

Mục lục nội dung

Thử sức ngay với đề thi thử vào 10 môn tiếng Anh (chuyên) trong trọn bộ đề thi mới nhất với mong muốn giúp các em ôn thi tại nhà tuyển sinh vào 10. Dưới đây là đề thi thử tuyển sinh vào 10 chi tiết để các em thử sức:

(đề thi chỉ mang tính chất tham khảo giúp các em ôn luyện và thử sức với kĩ năng giải đề)

Đề thi thử tiếng Anh chuyên vào lớp 10

Hãy đặt bút làm đề thi này trong 60 phút và đối chiếu đáp án ở phía dưới bài:

Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 Anh chuyên có đáp án mẫu 1 trang 1
Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 Anh chuyên có đáp án mẫu 1 trang 2
Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 Anh chuyên có đáp án mẫu 1 trang 3
Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 Anh chuyên có đáp án mẫu 1 trang 4
Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 Anh chuyên có đáp án mẫu 1 trang 5

Nguồn: Đề thi điều kiện Chuyên Nguyễn Huệ

Đáp án đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 Anh chuyên

Tổng điểm toàn bài: 100 (Thang điểm cuối cùng = 10)

-    Từ câu   1 -> 80 =  1 điểm/câu

-    Từ câu 81  -> 100 =  2 điểm/câu

PART ONE: PHONETICS – GRAMMAR & VOCABULARY

I. Questions 1-5: 

1. C    2. A    3. D    4. B    5. D

II. Questions 6-20: 

6.   D    7.   B    8.   B    9.   C    10. C

11. D    12. D    13. D    14. B    15. C

16. A    17. A    18. A    19. C    20. C

III. Questions 21-30: 

21. misunderstood    22. illogical    23. poverty    24. comparatively    25. limitations

26. encouraged    27. careless    28. Traditionally    29. increasingly    30. joyful

IV. Questions 31-40: 

31. wasn’t wearing    32. didn’t notice    33. was driving    34. wasn’t allowed    35. to enter

36. to stop    37. delivering    38. have read    39. written    40. Having written

V. Questions 41-50: 

41. put off    42. take off    43. Cheer up    44. look after    45. look back

46. clear up    47. go on    48. bring along    49. suck up    50. call on

PART TWO: READING

I. Questions 51-60: 

51. do    52. preparation    53. taken    54. too    55. it

56. ever    57. dangerous    58. keeping    59. example/

instance    60. enough

II. Questions 61-70

61. C    62. A    63. A     64. D     65. B

66. B    67. D     68. C     69. A     70. B

III. Questions 71-75:            

71. B    72. B    73. A    74. D    75. C

PART THREE: WRITING

I. Questions 76-80: 

76. B    77. D    78. A    79. C    80. C

II. Questions 81-90: 

81-82. After three hours traveling by boat, we got to the main island. / We got to the main island after three hours traveling by boat.

83-84. I am interested in learning English and I would like some information about your language centre.

85-86. We wanted to see the President clearly so we stood in the front line.

87-88. Many people go to mountain resorts to have some rest after a hard-working week.

89-90. Solar panels are installed on the roof of a house to receive the energy from the sun.

III. Questions 91-100: 

91-92. His illness made it impossible for him to work effectively. / His illness made him impossible to work effectively.

93-94 Are you interested in joining our local drama group?

95-96. I was on the point of going out for dinner when he phoned.

97-98. Would you prefer me to stay with you during the holidays?

99-100. We all enjoyed the trip in spite of the continuous rain. / In spite of the continuous rain we all enjoyed the trip.

The end

-/-

Vậy là lại kết thúc một mẫu đề thi thử tiếng anh Chuyên vào lớp 10, còn rất nhiều bộ đề thi thử tiếng anh vào 10 của các trường khác trên cả nước đã được chúng tôi biên tập, thường xuyên truy cập vào trang để cập nhật nhé

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM