Đề thi thử tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2024 THCS Lý Tự Trọng

Xuất bản: 02/04/2024 - Tác giả:

Đề thi thử tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2024 THCS Lý Tự Trọng có đáp án chi tiết dành riêng cho các em học sinh lớp 9 bổ sung vào kho tài liệu ôn thi vào 10 tại nhà.

Bổ sung vào bộ đề thi thử vào lớp 10 môn Anh mới nhất sẽ giúp cho các em học sinh tham khảo cũng là nhằm đánh giá chất lượng ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào 10 sắp tới của toàn thể học sinh lớp 9.

Cùng Đọc tài liệu thử sức với đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh của trường THCS Lý Tự Trọng có đáp án tất cả các câu hỏi vừa ra em nhé:

Đề thi thử vào 10 môn Anh 2024 THCS Lý Tự Trọng

Đề thi thử vào 10 môn Anh 2024 THCS Lý Tự Trọng ảnh 1
Đề thi thử vào 10 môn Anh 2024 THCS Lý Tự Trọng ảnh 2
Đề thi thử vào 10 môn Anh 2024 THCS Lý Tự Trọng ảnh 3
Đề thi thử vào 10 môn Anh 2024 THCS Lý Tự Trọng ảnh 4

(Tải tài liệu đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 này hoàn toàn miễn phí trong file đính kèm bên dưới!)

Đáp án đề thi thử vào 10 môn Anh 2024 THCS Lý Tự Trọng

Câu I. Chọn một phương án A, B, C hoặc D ứng với từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại. (0,8 điểm)

1. A

2.A

3.B

4.C

Câu II. Chọn một phương án A, B, C hoặc D ứng với từ hoặc cụm từ thích hợp để hoàn thành các câu sau. (3,2 điểm)

1.C

2.D

3.B

4.D

5.A

6.C

7.C

8.D

9.B

10.B

11.D

12.B

13.C

14.D

15.C

16.A

Câu III. Tìm một lỗi sai trong bốn phần gạch chân A, B, C hoặc D trong các câu sau đây. (0,8 điểm)

1.A

2.D

3.D

4.C

Câu IV. Viết dạng đúng của các động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau. (0,8 điểm)

1. is always interupting

2. hasn’t eaten

3. helping

4. to finish

Câu V. Viết dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau. (0,8 điểm)

1. discoveries

2. modernize

3. interesting

4. warmly

Câu VI.Chọn một phương án đúng A, B, C hoặc D để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau: (0,8 điểm)

1.A

2.B

3.C

4.D

Câu VII. Đọc đoạn văn sau và chọn câu trả lời đúng A, B, C hoặc D cho các câu hỏi bên dưới. (0,8 điểm)

1.D

2.C

3.B

4.D

Câu VIII. Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới. (0,8 điểm)

1.Thousands of people (immigrate to the United States every year.)

2.Because American is known as the land of opportunity so they want to have access to these kinds of opportunities.

3.Yes. / Yes, it is.

4.It is located in the city of Pasadena . /  in the city of Pasadena.

Câu IX. Viết lại các câu sau sao cho nghĩa của câu không thay đổi so với câu đã in ở trước đó. (1,2 điểm)

1.A lot of  toys were produced by a company called Pharma last year.

2. Lan said/ told (that) she was going to visit her former teacher with her friends that night.

3.If he wasn’t / weren’t on business, he would come to my party.

4.John has not gone out with me for 3 weeks.

5.My sister performs more attractively than my friend (does).

6.Though we prepared for the holiday carefully, we didn’t have good time.

........ we prepared carefully for the holiday, ................

-/-

Trên đây là đáp án đề thi thử vào 10 môn Anh của trường THCS Lý Tự Trọng, mong rằng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập. Đừng quên còn rất nhiều tài liêu đề thi thử vào 10 môn tiếng anh khác của các tỉnh thành trên cả nước nhé.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM