Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán lần 1 Chuyên Lương Văn Chánh

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán lần 1 của trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh dành cho các em học sinh 12 tham khảo.

Gửi tới các em học sinh mẫu đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Toán lần 1 của trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh dành cho học sinh lớp 12 dựa trên hệ thống kiến thức và đề minh họa đã ra của Bộ GD&ĐT.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo cũng như thử sức đề thi này tại nhà em nhé:

6 đề thi thử tốt nghiệp THPT lần 1 - Chuyên Lương Văn Chánh

Mã đề 210

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán lần 1 mã đề 210 trang 1
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán lần 1 mã đề 210 trang 2
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán lần 1 mã đề 210 trang 3
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán lần 1 mã đề 210 trang 4
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán lần 1 mã đề 210 trang 5
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán lần 1 mã đề 210 trang 6

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 lần 1 - Mã 210

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1D2D3D4C5C
6C7D8C9A10B
11D12D13B14C15C
16A17D18A19C20C
21A22D23C24B25D
26D27D28C29D30D
31B32B33B34A35A
36A37B38A39C40D
41A42A43B44D45A
46C47D48D49C50D

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán lần 2 Chuyên Vĩnh Phúc

Mã đề 354

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán lần 1 mã đề 354 trang 1
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán lần 1 mã đề 354 trang 2
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán lần 1 mã đề 354 trang 3
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán lần 1 mã đề 354 trang 4
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán lần 1 mã đề 354 trang 5
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán lần 1 mã đề 354 trang 6

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 lần 1 - Mã 354

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1A2B3C4D5D
6C7D8A9B10D
11C12D13C14D15A
16C17D18B19B20B
21D22C23A24B25A
26C27D28D29A30A
31A32B33C34B35D
36A37A38A39A40C
41C42A43D44D45D
46A47B48A49B50B

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán Chuyên Lê Hồng Phong

Mã đề 427

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán lần 1 mã đề 427 trang 1
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán lần 1 mã đề 427 trang 2
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán lần 1 mã đề 427 trang 3
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán lần 1 mã đề 427 trang 4
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán lần 1 mã đề 427 trang 5
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán lần 1 mã đề 427 trang 6

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 lần 1 - Mã 427

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1B2D3A4A5A
6C7D8B9D10B
11C12A13D14A15C
16C17C18B19D20C
21C22D23D24D25A
26C27B28B29A30A
31B32A33C34A35D
36A37D38A39A40D
41B42B43C44C45A
46C47D48D49C50B

Mã đề 491

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán lần 1 mã đề 491 trang 1
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán lần 1 mã đề 491 trang 2
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán lần 1 mã đề 491 trang 3
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán lần 1 mã đề 491 trang 4
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán lần 1 mã đề 491 trang 5
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán lần 1 mã đề 491 trang 6

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 lần 1 - Mã 491

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1D2C3A4A5B
6A7C8D9A10C
11B12B13C14C15D
16C17C18A19A20C
21A22A23D24B25D
26C27C28A29B30D
31A32D33D34A35D
36B37D38B39D40C
41A42D43B44C45D
46A47D48B49D50D

Mã đề 914

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán lần 1 mã đề 914 trang 1
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán lần 1 mã đề 914 trang 2
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán lần 1 mã đề 914 trang 3
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán lần 1 mã đề 914 trang 4
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán lần 1 mã đề 914 trang 5
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán lần 1 mã đề 914 trang 6

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 lần 1 - Mã 914

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1D2C3D4D5C
6C7B8D9A10A
11D12A13A14A15A
16B17D18B19D20B
21A22D23B24D25D
26D27A28C29B30C
31A32C33C34C35C
36B37D38A39C40A
41C42C43D44A45D
46D47A48C49C50C

Mã đề 962

Đề thi thử THPTQG 2020 môn Toán lần 1 mã đề 962 trang 1
Đề thi thử THPTQG 2020 môn Toán lần 1 mã đề 962 trang 2
Đề thi thử THPTQG 2020 môn Toán lần 1 mã đề 962 trang 3
Đề thi thử THPTQG 2020 môn Toán lần 1 mã đề 962 trang 4
Đề thi thử THPTQG 2020 môn Toán lần 1 mã đề 962 trang 5
Đề thi thử THPTQG 2020 môn Toán lần 1 mã đề 962 trang 6

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 lần 1 - Mã 962

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1A2C3A4A5B
6A7B8C9A10B
11C12B13C14C15C
16D17C18D19B20C
21A22B23D24B25C
26C27B28D29B30B
31A32B33D34D35B
36B37B38D39D40D
41D42C43D44D45C
46C47A48C49B50A

Trên đây là 6 mã đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán lần 1 có đáp án của trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh, đừng quên còn rất nhiều tài liệu đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán khác giúp các em ôn tập lại các kiến thức đã học, đánh giá năng lực làm bài của mình và chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT 2020 sắp tới được tốt hơn với số điểm cao như mong muốn.

Chúc các em thi tốt!

Cập nhật ngày 27/05/2020 - Tác giả: Huyền Chu
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM