Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Sử THPT Lý Thường Kiệt lần 2

Xuất bản: 28/07/2020 - Tác giả:

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Lịch sử có đáp án của trường THPT Lý Thường Kiệt lần 2 chi tiết dành cho các em học sinh lớp 12 tham khảo.

Mục lục nội dung

Dựa theo cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm nay, Đọc tài liệu muốn gửi tới các em một mẫu đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Sử vừa được ra của trường THPT Lý Thường Kiệt lần thi thử thứ 2 làm tài liệu thử sức tại nhà em nhé!

Chi tiết đề thi như sau:

Đề thi

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH

TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT 

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LẦN 2

NĂM HỌC: 2019-2020

MÔN: LỊCH SỬ – LỚP 12

(Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề)

Mã đề: 132

Câu 1: Việt Nam đặt dưới sự“bảo hộ” của người Pháp. Nam Kỳ là xứ thuộc địa. Bắc kỳ là đất bảo hộ. Trung kỳ giao cho triều đình quản lí”. Điều khoản trên được qui định trong Hiệp ước nào?

A. Patơnốt.

B. Hácmăng.

C. Giáp Tuất

D. Nhâm Tuất.

Câu 2: Sau chiến dịch Biên giới thu - đông 1950, quân đội ta đã

A. thực hiện phương châm đánh nhanh thắng nhanh.

B. giành được thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.

C. chuyển sang tiến hành kháng chiến trường kì.

D. thực hiện các cuộc tiến công quân sự lớn trong phạm vi cả nước.

Câu 3: Hiệp định Giơnevơ năm 1954 là văn bản pháp lý quốc tế ghi nhận các quyền nào của nhân dân ba nước Đông Dương?

A. Ngừng bắn, lập lại hòa bình.

B. Được hưởng độc lập, tự do.

C. Tổ chức tổng tuyển cử tự do.

D. Các quyền dân tộc cơ bản.

Câu 4: Việc Trung Quốc, Liên Xô, các nước trong phe xã hội chủ nghĩa lần lượt công nhận, đặt quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mĩ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh của Pháp ở Đông Dương từ năm 1950 đã:

A. gây nhiều khó khăn cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta.

B. tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta.

C. làm cho cuộc chiến tranh Đông Dương ngày càng chịu sự tác động của hai phe.

D. phá được thế bao vây Việt Bắc của Pháp trong kế hoạch Rơve.

Câu 5: Những ngành kinh tế được Pháp đầu tư nhiều nhất trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929) ở nước ta là

A. giao thông vận tải và tài chính.

B. nông nghiệp và khai mỏ.

C. ngoại thương và nông nghiệp

D. công nghiệp nhẹ và khai mỏ.

Câu 6: Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) trận đánh nào mở đầu chiến dịch Biên giới thu đông 1950?

A. Trận đánh ở Cao Bằng

B. Trận đánh ở Đình Lập

C. Trận đánh ở Thất Khê

D. Trận đánh ở Đông Khê

Câu 7: Sự kiện nào được xem là hiệu lệnh mở đầu cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp lần thứ 2 của nhân dân ta?

A. Pháp tấn công vào phố Hàng Bún.

B. Trung đoàn Thủ đô tấn công vào Bắc Bộ Phủ.

C. Công nhân nhà máy điện Yên Phụ phá máy.

D. Thực dân Pháp đốt nhà thông tin ở phố Tràng Tiền.

Câu 8: “Hình thái cuộc khởi nghĩa ở nước ta là đi từ khởi nghĩa từng phần tiến tới tổng khởi nghĩa”. Đó là nội dung quan trọng được đề ra trong hội nghị nào?

A. Hội nghị BCH trung ương Đảng tháng 5/1941.

B. Hội nghị toàn quốc của Đảng tháng 8/1945.

C. Hội nghị quân sự Bắc kì tháng 4/1945.

D. Hội nghị BCH trung ương Đảng tháng 11/1939.

Câu 9: Thành quả lớn nhất của phong trào cách mạng 1930 – 1931 là

A. quần chúng được giác ngộ trở thành lực lượng chính trị hùng hậu.

B. hình thành khối liên minh công - nông.

C. thành lập được chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh.

D. Đảng rút ra nhiều bài học quý báu trong lãnh đạo cách mạng.

Câu 10: Nét nổi bật trong chính sách đối ngoại của Liên bang Nga từ năm 1994 đến năm 2000 là

A. mở rộng quan hệ với các nước đang phát triển ở châu Á, Phi, Mĩlatinh.

B. thực hiện chính sách hòa bình, trung lập tích cực, ủng hộ cách mạng thế giới.

C. mở rộng hoạt động đối ngoại với các nước trên phạm vi toàn cầu.

D. ngả về phương Tây, khôi phục và phát triển mối quan hệ với các nước châu Á.

Câu 11: Sự kiện nào thể hiện "Tư tưởng cách mạng tháng Mười Nga đã thấm sâu hơn vào giai cấp công nhân và bắt đầu biến thành hành động của giai cấp công nhân Việt Nam."?

A. Cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son tại cảng Sài Gòn (8 -1925).

B. Tiếng bom Sa Diện của Phạm Hồng Thái ở Quảng Châu (6 -1924).

C. Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7-1920).

D. Nguyễn Ái Quốc gửi yêu sách đến Hội nghị Vécxai (6 -1919).

Câu 12: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7 - 1936) họp ở đâu, ai chủ trì ?

A. Thượng Hải (Trung Quốc), Hà Huy Tập.

B. Hương Cảng (Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc.

C. Ma Cao (Trung Quốc), Nguyễn Văn Cừ.

D. Thượng Hải (Trung Quốc), Lê Hồng Phong.

Câu 13: Chiến lược toàn cầu "Cam kết và mở rộng" của Mĩ là do ai đề xướng ?

A. Pho

B. GBush

C. BClinton

D. RRigân

Xem thêm tài liệu thi thử sử 2020: Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sử năm 2020 Chuyên Võ Nguyên Giáp

Câu 14: Ngay sau khi Nhật đầu hàng Đồng Minh, những quốc gia ở Đông Nam Á đứng lên tuyên bố độc lập là

A. Inđônêxia, Lào, Philippin.

B. Inđônêxia, Việt Nam, Lào.

C. Việt Nam, Malaixia, Lào.

D. Việt Nam, Philippin, Lào.

Câu 15: Điểm chung về nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh cách mạng của Đảng ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 -1954) và chống Mỹ (1954 -1975) là

A. kết hợp khởi nghĩa từng phần với chiến tranh cách mạng.

B. giành thắng lợi từng bước đi đến giành thắng lợi hoàn toàn.

C. kết hợp đấu tranh trên hai mặt trận quân sự và ngoại giao.

D. kết hợp tiến công của bộ đội chủ lực và nổi dậy của nhân dân.

Câu 16: Điểm khác nhau cơ bản giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương chính trị của Đảng năm 1930 thể hiện ở

A. đường lối, nhiệm vụ cách mạng.

B. lực lượng tham gia và giai cấp lãnh đạo .

C. Mục tiêu và hình thức đấu tranh

D. nhiệm vụ, lực lượng cách mạng.

Câu 17: Nhật Hoàng tuyên bố chấp nhận đầu hàng Đồng minh không điều kiện vào thời gian nào?

A. 19 - 8 - 1945

B. 17 - 8 - 1945

C. 15 - 8 – 1945

D. 13 - 8 - 1945

Câu 18: Trong khoảng hai thập niên đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai, đã xuất hiện trung tâm kinh tế, tài chính nào?

A. Trung tâm kinh tế - tài chính Mĩ, Nhật Bản

B. Mĩ là trung tâm kinh tế - tài chính duy nhất của thế giới.

C. Trung tâm kinh tế - tài chính Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản.

D. Trung tâm kinh tế - tài chính Mĩ, Tây Âu.

Câu 19: Đế quốc Pháp – Mỹ thực hiện kế hoạch Na – va trong 18 tháng nhằm mục tiêu lớn nhất là

A. đẩy quân ta vào tình thế đối phó bị động.

B. xoay chuyển cục diện chiến tranh.

C. dọn đường cho Mỹ từng bước thay thế quân Pháp

D. kết thúc chiến tranh trong danh dự.

Câu 20: Sau khi đảo chính Pháp (9-3-1945), Nhật tuyên bố

A. đưa Bảo Đại lên làm “Quốc trưởng”.

B. cướp đất của nông dân, bắt nhân dân nhổ lúa trồng đay.

C. “giúp các dân tộc Đông Dương xây dựng nền độc lập”.

D. đàn áp dã man những người cách mạng.

Câu 21: Cuộc đấu tranh với quân Trung Hoa Dân quốc và bọn phản cách mạng năm 1945-1946 để lại bài học kinh nghiệm quí báu nào cho cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của nước ta hiện nay?

A. Kết hợp đấu tranh chính trị với ngoại giao.

B. Tranh thủ sự ủng hộ của các nước trong khu vự

D. Kiên trì đấu tranh bằng con đường hòa bình.

Câu 22: Sự kiện nào dưới đây có ảnh hưởng tích cực đến phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam những năm 1919 - 1925?

A. Cách mạng tháng Mười Nga thành công 1917.

B. Pháp bị thiệt hại nặng nề trong chiến tranh.

C. Các nước thắng trận họp Hội nghị Vécsai và Oasinhtơn.

D. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.

Câu 23: Điểm giống nhau về bản chất trong chiến lược chiến tranh Mĩ thực hiện ở miền Nam Việt Nam (1961 - 1973) là gì?

A. Là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân mới.

B. Là cách Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu phản cách mạng.

C. Là cách Mĩ thể hiện sức mạnh quân sự của Mĩ với thế giới.

D. Là các chiến lược thí điểm các học thuyết mới của các tổng thống Mĩ.

Câu 24: Đặc điểm nổi bật của phong trào dân tộc, dân chủ ở Việt Nam trong những năm 1919-1930 là gì?

A. Giai cấp tiểu tư sản nhanh chóng tiếp thu tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin.

B. Khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản thắng thế.

C. Phong trào công nhân phát triển từ tự phát sang tự giác.

D. Cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo cách mạng giữa hai khuynh hướng vô sản và dân chủ tư sản.

Câu 25: Ý nghĩa lớn nhất của cuộc tổng công kích và nổi dậy xuân Mậu thân năm 1968 là gì?

A. Đã làm lung lay ý chí xâm lược của quân viễn chinh Mỹ, buộc chúng phải tuyên bố phi mỹ hóa chiến tranh xâm lược.

B. Buộc Mỹ pải chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại MB.

C. Mỹ phải đến HN Pari để đàm phán với ta.

D. Đây là đòn đánh bất ngờ, làm cho Mỹ không dám đưa quân Mỹ và quân chư hầu vào MN.

Câu 26: Nhiệm vụ của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là

A. đưa nước Nga ra khỏi cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, tạo điều kiện cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.

B. lật đổ chế độ phong kiến do Nga Hoàng đứng đầu, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

C. lật đổ chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản, giành chính quyền về tay giai cấp vô sản, xây dựng chế độ mới.

D. lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế do Nga Hoàng đứng đầu, đưa nước Nga đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Câu 27: Theo quyết định của Hội nghị Ianta, Đông Nam Á thuộc phạm vi ảnh hưởng của

A. Liên Xô.

B. các nước phương Tây.

C. Mĩ.

D. Anh.

Câu 28: Bài học Cách mạng tháng Tám năm 1945 có thể vận dụng cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay là

A. đoàn kết toàn dân trong mặt trận dân tộc thống nhất.

B. kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

C. kiên trì sự lãnh đạo của Đảng.

D. độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Câu 29: Mục đích của chính sách dồn dân lập ấp chiến lược trong “ Chiến tranh đặc biệt” là để

A. củng cố quyền lực cho chính quyền Sài Gòn.

B. xây dựng miền Nam thành thuộc địa kiểu mới.

C. đẩy lực lượng cách mạng ra khỏi các xã, ấp, kiểm soát nông thôn.

D. tách dân ra khỏi cách mạng, bình định toàn miền Nam.

Câu 30: Nguyên nhân dẫn đến phong trào “Đồng khởi” (1959-1960) là gì?

A. Do chính quyền Ngô Đình Diệm không thực hiện các điều khoản của Hiệp định Giơ-ne-vơ.

B. Do “ Phong trào hòa bình” của trí thức và các tầng lớp nhân dân Sài Gòn-Chợ Lớn bị đán áp.

C. Do nhiều cán bộ đảng viên bị giết hại, tù đầy.

D. Do chính sách phản động của Mĩ-Diệm đã làm cho mâu thuẫn xã hội gay gắt.

Câu 31: Cuộc cách mạng nào đã đưa Ấn Độ trở thành một trong những quốc gia sản xuất phần mềm lớn nhất thế giới?

A. Cách mạng công nghệ .

B. Cách mạng trắng.

C. Cuộc cách mạng xanh.

D. Cách mạng chất xám.

Câu 32: Sự phát triển "thần kì" của nền kinh tế Nhật Bản bắt đâu trong khoảng thời gian nào?

A. Những năm 50 của thế kỉ XX.

B. Những năm 60 của thế kỉ XX.

C. Những năm 70 của thế kỉ XX.

D. Những năm 80 của thế kỉ XX.

Xem thêm: Đề thi thử môn Sử năm 2020 Liên Trường Nghệ An lần 2 mã đề 302

Câu 33: Kế hoạch Mác-san (1947) còn được gọi là

A. Kế hoạch phục hưng văn hoá châu Âu.

B. Kế hoạch phục hưng kinh tế các nước Tây Âu.

C. Kế hoạch phục hưng kinh tế châu Âu.

D. Kế hoạch khôi phục châu Âu.

Câu 34: Việc Nguyễn Ái quốc bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế 3 và tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp (12/1920) có nghĩa gì?

A. Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới

B. Đánh dấu bước chuyển biến trong tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc, từ chiến sĩ yêu nước trở thành chiến sĩ cộng sản.

C. Phong trào công nhân Việt Nam phát triển mạnh mẽ từ tự phát lên tự giác

D. Chứng tỏ Nguyễn Ái Quốc tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam

Câu 35: Vì sao nói cuộc đấu tranh ngày 1/5/1930 là bước ngoặt của phong trào cách mạng 1930- 1931?

A. Lần đầu tiên giai cấp công nhân Việt Nam không chỉ đấu tranh đòi quyền lợi cho nhân dân trong nước mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết với nhân dân lao động thế giới.

B. Cuộc đấu tranh đã thể hiện lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân ta, buộc thực dân Pháp phải nhượng bộ một số quyền lợi.

C. Cuộc đấu tranh có sự lãnh đạo của các tổ chức Đảng, có sự phối hợp giữa các địa phương, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của giai cấp công nhân Việt Nam.

D. Mục tiêu cuộc đấu tranh không chỉ đòi quyền lợi về kinh tế như tăng lương, giảm giờ làm mà còn đòi các quyền tự do, dân chủ.

Câu 36: Điều kiện lịch sử thuận lợi nhất để Đảng đề ra chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam là gì?

A. So sánh lực lượng thay đổi có lợi cho ta, nhất là sau chiến thắng Phước Long.

B. Mĩ cắt giảm viện trợ cho chính quyền Sài Gòn.

C. Khả năng chi viện của miền Bắc cho chiến trường miền Nam.

D. Quân Mĩ đã rút khỏi miền Nam, chính quyền Sài Gòn mất chỗ dựa.

Câu 37: Việt Nam Quốc dân Đảng là chính Đảng của giai cấp nào?

A. tư sản mại bản.

B. tư sản dân tộc.

C. công nhân.

D. nông dân.

Câu 38: Chiến lược chiến tranh cục bộ ra đời trong hoàn cảnh nào?

A. Sau thất bại của hình thức thống trị tay sau Ngô Đình Diệm

B. Sau phong trào đồng khởi.

C. Sau thất bại của chiến lược Chiến tranh đặc biệt

D. Sau cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu thân năm 1968.

Câu 39: Để ép ta nhân nhượng, ký một hiệp định do Mĩ đặt ra, Nich Xơn đã cho máy bay B52 đánh vào đâu trong 12 ngày đêm cuối năm 1972

A. Hà Nội, Nam Định

B. Hà Nội, Hải Phòng

C. Hà Nội, Thanh Hóa

D. Nghệ An, Hà Tĩnh

Câu 40: Liên Xô và Mĩ trở thành hai thế lực đối đầu nhau rồi đi đến "Chiến tranh lạnh" vào thời điểm nào?

A. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

B. Trong và sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

C. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai.

D. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

- HẾT -

Đừng quên còn rất nhiều tài liệu đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sử 2020 của các trường THPT, các Sở GD&ĐT đang đợi các em khám phá nhé!

Đáp án

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1B11A21C31D
2B12D22A32B
3D13C23A33C
4C14B24D34B
5B15C25A35A
6D16D26C36A
7C17C27B37B
8A18C28B38C
9B19D29D39B
10D20C30D40A

Trên đây là đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Sử năm 2020 có đáp án vừa ra mà các em có thể tham khảo và thử sức làm tại nhà. Mong rằng những nội dung này sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM